Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning

Beschermd monument van 20-03-2013 tot heden

ID
12119
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12119

Besluiten

Hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 20-03-2013  ID: 5153

Beschrijving

De 18de-eeuwse boerenwoning te Vlamertinge, is beschermd als monument.Waarden

Boerenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een 18de-eeuws boerenhuis dat tijdens de Eerste Wereldoorlog niet vernield werd, in een streek die volledig verwoest werd tijdens die oorlog. De regio wordt thans voornamelijk gekenmerkt door wederopbouwarchitectuur.
De woning illustreert het 18de-eeuws boerenhuis in de regio en is hiervan een zeldzaam overgebleven voorbeeld. Vermoedelijk is het boerenhuis één van de oudste, zo niet het oudst bewaarde gebouw van Ieper en de omliggende regio.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzame getuige van 18de-eeuwse landelijke architectuur in de omgeving van Ieper. De stad en haar omgeving werden volledig verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. De woning illustreert het 18de-eeuwse boerenhuis in de regio en is hiervan een zeer zeldzaam overgebleven voorbeeld.
Als zijnde een boerenhuis gedateerd 1743. De woning vormt een uitzonderlijk voorbeeld van 18de-eeuwse landelijke architectuur in Zuid-West-Vlaanderen. Het langgerekte volume wordt gekenmerkt door de opvallende combinatie van rode en gele baksteen. De gele baksteen wordt zowel gebruikt voor constructieve delen zoals de ontlastingsbogen, muurvlechtingen en doorgetrokken onderdorpels, als voor decoratieve elementen. De opvallende 18de-eeuwse gordingenkap wordt 1753 gedateerd in de dekbalk van schaargebint.
Als zijnde een woonhuis dat gekenmerkt wordt door de hoge architecturale kwaliteiten zoals het baksteenmetselwerk met de decoratieve uitwerking van het parement door het rijkelijk gebruik van de gele sierbaksteen, en het 19de-eeuwse schrijnwerk.
Omwille van de relatief gaaf bewaarde interieurindeling van het stal-woonhuis. Opmerkelijk is de centrale gang die zowel toegang geeft naar het woonhuis rechts en het stalgedeelte links. De kamers behielden de typische grote schouwen. Opvallend zijn tevens de 18de-eeuwse kelder met tongewelf en vloer bekleed met gebakken tegels en de 18de-eeuwse gordingenkap in olm.

sociaal-culturele waarde

De hoeve als zijnde een zeldzame getuige van het landelijke leven in de 18de eeuw in de streek rond Ieper.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

du Parcwijk 1-3, 11, 25 (Ieper)
Hoeve met losse bestanddelen van verankerde rode bakstenen, onder zadeldak (mechanische pannen) met overstekende rand op geprofileerde houten modillons, gegroepeerd rondom een deels begrint erf met vaalt en bloementuintje links voor het boerenhuis.