Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
12122
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12122

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-09-2003  ID: 4085

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het bel-etageburgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde panden met een opvallende versiering cf. onder meer de paneeltjes met grestegels en de bewaarde open loggia's, in de loggia van nummer 17 rijkelijk uitgewerkte tegeltableaus met landschapstaferelen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een erg representatieve straat binnen de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk die aangelegd wordt vanaf einde de jaren 1880.
Als zijnde panden die meestal een erg goed voorbeeld vormen van het bel-etageburgerhuis cf. de erg goed afleesbare structuur van souterrain en loggia, dikwijls uitgewerkt in arduin als zijnde panden waarvan er een aantal getuigen van het vroege oeuvre van de Blankenbergse architecten Marcel Hoste, A. Neirynck en A. Vemieuwe; de meeste panden werden gebouwd tussen 1890 en 1896.
Als zijnde panden gebouwd tussen 1890 en 1896 en als dusdanig getuigend van een eclectische stijl met inslag van de neo-Vlaamse renaissance, het neoclassicisme en uitzonderlijk de neo-Brugse stijl; het materiaalgebruik (rode baksteenbouw soms met grestegels ter versiering, bepleistering, gebruik van arduin voor de sierelementen en de onderbouw) weerspiegelen deze stijlen. Eén pand (nummer 20) dateert van 1912 en is typisch voor die bouwperiode cf. het parement van witte sierbaksteen en de art nouveau-inslag. als zijnde een gaaf bewaard bouwblok uit de jaren 1890, waarvan de gevelopstand en de stijlkenmerken van de meeste panden terug te voeren zijn tot de oorspronkelijke bouwaanvraag cf. de grotendeels gaaf bewaarde detaillering van houtwerk, balkonleuningen, kroonlijsten enzovoort; erg markerend zijn ook enkele samenstellen in spiegelbeeldschema.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een ensemble met een uitzonderlijk gaaf bewaarde volumewerking (over een lengte van vijfentwintig panden is de oorspronkelijke, min of meer gelijke nokhoogte bewaard) en een ritmering door de bel-etages.
Als zijnde een ensemble van bel-etageburgerhuizen en ook een pension waarvan de functies representatief zijn binnen de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk die zich ontwikkelde vanaf eind de jaren 1880; de oorspronkelijke structuur van souterrain (soms met dienstdeurtjes) en bel-etage eventueel met (open) loggia is nog steeds erg goed afleesbaar en getuigt van de toenmalige sociale stratificatie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Rogierlaan 6 (Blankenberge)
Smal bel-etageburgerhuis uit de jaren 1890. Beschilderde baksteenbouw, korfbogige muuropeningen in een witgeschilderde geriemde omlijsting. Bewaard houtwerk onder meer de mooi uitgewerkte dakkapellen met frontonbekroning. De oorspronkelijk open winkelpui (zie prentbriefkaart) werd dichtgemaakt met een pui uit de jaren 1950.