Oak Dump Cemetery

Beschermd monument van 01-04-2009 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Voormezele
Straat Bernikkewallestraat
Locatie Bernikkewallestraat zonder nummer (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/754.1
  • OW002916

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oak Dump Cemetery

Bernikkewallestraat zonder nummer, Ieper (West-Vlaanderen)

'Oak Dump' was een opslagplaats voor allerhande oorlogsmateriaal (prikkeldraad, zandzakjes...) dat de soldaten in de loopgraven nodig hadden. Oak Dump Cemetery werd gestart tijdens de Derde Slag bij Ieper in 1917.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Britse militaire begraafplaats Oak Dump Cemetery te Voormezele, is beschermd als monument.

Waarden

De Britse militaire begraafplaats Oak Dump Cemetery, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historische context en militair-historische waarde:
Begraafplaats grotendeels door gevechtseenheden aangelegd tijdens de Derde Slag bij Ieper. De onregelmatige aanleg van de graven is het gevolg van de woelige oorlogsomstandigheden. Meer dan de helft van de Britse doden behoorde tot het London Regiment. Hier liggen 7 mannen van de 180th Siege Battery begraven, die in maart 1918 gedood werden, maar wiens lichamen pas in 1927 teruggevonden werden. Er liggen nu 109 Britten en 2 Australiërs begraven.

artistieke waarde, historische waarde

artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Vrij kleine en typisch Britse militaire begraafplaats in een licht heuvelachtige, mooie omgeving gelegen, ontworpen door W.H. Cowlishaw. Karakteristieke elementen zijn de bakstenen ommuring, het smeedijzeren toegangshekken, het Cross of Sacrifice en de typische graven, die getooid worden met bloemperken. Verder zijn er ook nog eiken en klimplanten (tegen de muren) terug te vinden.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.