Gebied geen archeologie, gewestelijk

Gebied 404

Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25-11-2019 tot heden

ID
121262
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/121262

Besluiten

Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Beschrijving

Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

De motivaties opgenomen in het digitaal bestand bij het vaststellingsbesluit zijn: bodemkaart en grootschalig referentiebestand. In praktijk bleek de motivatie echter enkel op de bodemkaart gebaseerd te zijn.