Hoeve Buurloofhof: poortgebouw

Beschermd monument van 08-06-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Brielen
Straat Adriaansensweg
Locatie Adriaansensweg 31 (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/338.1
  • DW000485
  • OW000641

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Buurloofhof

Adriaansensweg 31, Ieper (West-Vlaanderen)

Hoeve Buurloofhof is een grote hoeve met losse bestanddelen: de lage, bakstenen gebouwen onder gebogen zadeldak zijn gegroepeerd rondom een deels gebetonneerd, deels begraasd erf met grote vaalt.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het poortgebouw van het Buurloofhof, gelegen langs de Adriaansensweg te Brielen, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de omgeving van het poortgebouw beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van het poortgebouw als volgt werd gemotiveerd: als zeldzaam bewaard 18de-eeuws poortgebouw in de frontstreek.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000485, Hoeve Buurloofhof met omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

Het poortgebouw van de hoeve is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.