Beschermd monument

Hoeve Buurloofhof: poortgebouw

Beschermd monument van tot heden

ID
12139
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12139

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1985  ID: 2051

Beschrijving

Het poortgebouw van het Buurloofhof, gelegen langs de Adriaansensweg te Brielen, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de omgeving van het poortgebouw beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische en artistieke waarde van het poortgebouw als volgt werd gemotiveerd: als zeldzaam bewaard 18de-eeuws poortgebouw in de frontstreek.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000485, Hoeve Buurloofhof met omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Het poortgebouw van de hoeve is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Buurloofhof

Adriaansensweg 31 (Ieper)
Hoeve Buurloofhof is een grote hoeve met losse bestanddelen: de lage, bakstenen gebouwen onder gebogen zadeldak zijn gegroepeerd rondom een deels gebetonneerd, deels begraasd erf met grote vaalt.