Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Buurloofhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-06-1985 tot heden

ID
12141
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12141

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1985  ID: 2051

Beschrijving

Het Buurloofhof, een hoeve met losse bestanddelen gelegen langs de Adriaansensweg te Brielen, is met het omliggend weiland beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werd het poortgebouw beschermd als monument. Het poortgebouw maakt geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht, de andere onderdelen van de hoeve zijn wel opgenomen in de bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de artistieke waarde van de omgeving van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: het omgevende weiland, zijnde de gave, natuurlijke omgeving van een hoeve.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000485, Hoeve Buurloofhof met omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Het weiland in de onmiddellijke omgeving van het poortgebouw is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Buurloofhof

Adriaansensweg 31 (Ieper)
Hoeve Buurloofhof is een grote hoeve met losse bestanddelen: de lage, bakstenen gebouwen onder gebogen zadeldak zijn gegroepeerd rondom een deels gebetonneerd, deels begraasd erf met grote vaalt.