Beschermd cultuurhistorisch landschap

Bellegembos - Argendaalbos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-07-1981 tot heden

ID
12154
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12154

Besluiten

Bellegembos - Argendaalbos
definitieve beschermingsbesluiten: 23-07-1981  ID: 1657

Beschrijving

Het Bellegembos - Argendaalbos te Bellegem is beschermd als landschap.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de wetenschappelijke (geologisch en biologisch) en esthetische waarde van het Bellegembos - Argendaalbos als volgt werd gemotiveerd:

wetenschappelijk: De formaties van rechtstreeks belang voor de bodemgesteldheid bestaan uit tertiaire en quartaire afzettingen, de tertiaire lagen gelegen onder het quartaire dek bestaan uit drie lithologische eenheden: het zand van Bellegem, de klei van Aalbeke en de klei van Zwevegem. Op de heuvelruggen is de quartaire deklaag dun; bovenaan vindt men gleyige zandleemgronden en afdalend meer identieke leemgronden. Het biologisch belang van dit gebied is gelegen in zijn zeldzaamheid: binnen een straal van 14 kilometer is dit het enige bosrelict; het behoort tot het Stellario Carpinetum of de eiken-haagbeukenassociatie, een bostype gekenmerkt door een groot aantal voorjaarsbloeiers, onder andere gevlekte aronskelk, bosanemoon, wilde hyacint (tapijtvormig), speenkruid, gele dovenetel, veelbloemige salomonszegel, drienerfmuur, muskuskruid. Voor vele planten- en diersoorten vervult dit bos dan ook een plaatselijke refugiumfunctie.

esthetisch: het landschapsbeeld bepaald door de in elkaar verweven componenten van bos - Canadadreef - weiland - hoogstammige boomgaard - hoevecomplex verschaft het gebied een hoge esthetische belevingswaarde.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000403, Bellegembos - Argendaalbos, advies KCML (1981).


Waarden

Bellegembos - Argendaalbos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Goed te Argendaele

Doornikserijksweg 208-210 (Kortrijk)
Doornikserijksweg nr. 208. Hoeve z.g. "Goed te Argendaele". Het goed vormde het 3de achterleen van de heerlijkheid van Moscherambacht. Eerste vermelding in 1448.Hoeve bestaande uit witbeschilderde bakstenen bestandelen, in gesloten U-vorm opgesteld. Kon niet bezocht worden. Lange dreef, lopende door het Argendaalbos naar de hoeve. Rechts, aan het uiteinde van de dreef, houten kruisbeeld


Opgaande lijsterbes

Doornikserijksweg zonder nummer (Kortrijk)
Een zwaar ontwikkelde opgaande lijsterbes in het Argendaalbos te Bellegem. De lijsterbes behoort tot de dikste van Vlaanderen en heeft een stamomtrek van 165 cm (2013).

Is de gedeeltelijke bescherming van

Argendaalbos en Bellegembos

Bellegem (Kortrijk)
De ankerplaats bevindt zich op de noordwestelijke helling van het Schelde-Leie-interfluvium. Hier ontspringen enkele beekjes door de geologische opbouw van de heuvel. Centraal op de heuvelkam liggen het Argendaal- en het Bellegembos. Ze zijn omgeven door open akkerareaal. De bovenste gedeelten van de valleien worden meestal als weiland gebruikt, waar ook nog perceelsrandbegroeiing aanwezig is. Het kasteel van Argendaal is een restant van de heerlijkheid van Argendaal. Het vormt een blikvanger door de afwezigheid van omringende bossen en door de ligging op een hoogte. De hoeven ten noordwesten van de bossen zijn nog gaaf. In het gebied zijn weinig wegen en paden, de enkele die er zijn zijn onverhard. Vanop de kamlijn zijn vele zichten mogelijk naar de Schelde- en Leievallei toe.