Beschermd monument

Groeningemonument

Beschermd monument van 08-06-1998 tot heden

ID
12170
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12170

Besluiten

Park de Groeningepoort
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1998  ID: 3318

Beschrijving

Het Groeningemonument nabij het kruispunt van de Groeningelaan met de Groeningepoort te Kortrijk is beschermd als monument. Het omliggende park is beschermd als stadsgezicht.Waarden

Het Groeningemonument is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Dit romantisch-realistisch kunstwerk wordt algemeen beschouwd als het mooiste monument uit die tijd. Dit gedenkteken is het meesterwerk van de kunstenaar Godfried Devreese, die erin geslaagd is, in sterk plastische vormentaal en zonder overdreven detailvoering, het bewustzijn van het Vlaamse volk en de Vlaamse gedachte in steen en brons uit te drukken.

historische waarde

Als zijnde een gedenkteken dat een groots moment samenvat en verheerlijkt van de geschiedenis van ons volk, toen Vlaanderen zijn zelfstandigheid bevocht uit de greep van Frankrijk.

sociaal-culturele waarde

Het vergulde beeld, dat in alle weersomstandigheden indrukwekkend blijft , spreekt ieder rechtgeaarde Vlaming aan als symbool van de bevrijding van elke bezetter van welk land ook, en van de bevrijding van het gewone volk van elke heerschappij.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groeningemonument en -park

Groeningelaan zonder nummer, Groeningepoort zonder nummer (Kortrijk)
Het Groeningemonument, in 1906 opgericht naar ontwerp van Godfried Devreese, bevindt zich te midden van een park dat de verbinding vormt tussen het standbeeld en de toegangspoort op het Plein in Kortrijk.