Beschermd monument

Hotel Meysseyne

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID
12175
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12175

Besluiten

Herenhuis, stadstuin en tuinpaviljoentje
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3440

Beschrijving

Het hotel Meysseyne, gelegen langs de Groeningestraat te Kortrijk, is beschermd als monument. De bescherming omvat het herenhuis met twee 18de-eeuwse tuinvleugels. In hetzelfde besluit werden de bijhorende stadstuin en het prieel beschermd als monument. Het herenhuis behoort ook tot de stadsgezicht beschermde Groeningestraat met begijnhofpark.Waarden

Het neoclassicistisch herenhuis met twee 18de-eeuwse tuinvleugels is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een fraai complex met U-vormige plattegrond bestaande uit een neoclassicistische straatvleugel uit het midden van de 19de eeuw en twee merkwaardige oudere, 18de-eeuwse dwarse tuinvleugels. De verschillende vleugels worden allen getypeerd door een behouden volume en gaaf bewaarde gevels.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard 19de-eeuws herenhuis, een blikvanger in de Groeningestraat, welke een getuige vormt van de verfijnde levensstijl van de toenmalige Kortrijkse burgerij.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel Meysseyne met tuin

Groeningestraat 17, Guldenbergplantsoen 10 (Kortrijk)
Hotel Meysseyne vormt een fraai complex met een U-vormige plattegrond, bestaande uit een neoclassicistische straatvleugel uit het midden van de 19de eeuw en twee merkwaardige oudere, l8de-eeuwse dwarse tuinvleugels. De verschillende vleugels worden allen getypeerd door een behouden volume en gaaf bewaarde gevels. Achter het hotel ligt een landschapstuin met neogotisch tuinpaviljoen.