Beschermd monument

Hotel Meysseyne: tuin

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID
12176
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12176

Besluiten

Herenhuis, stadstuin en tuinpaviljoentje
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3440

Beschrijving

De stadstuin bij het hotel Meysseyne, gelegen langs de Groeningestraat te Kortrijk, is beschermd als monument. Het herenhuis en het prieel zijn eveneens beschermd als monument. Het prieel maakt deel uit van de bescherming van de tuin.Waarden

De stadstuin aangelegd als landschapstuin is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een stadstuin aangelegd als landschapstuin, gekenmerkt door verscheidene visuele assen, door de meandrisch aangelegde vijver, door kronkelende paden, door geschulpte gazons, door een gevarieerd en zeer gesloten plantendek.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaarde landschapstuin, gelegen midden in de stad, welke een getuige vormt van de verfijnde levensstijl van de toenmalige Kortrijkse burgerij.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hotel Meysseyne met tuin

Groeningestraat 17, Guldenbergplantsoen 10 (Kortrijk)
Hotel Meysseyne vormt een fraai complex met een U-vormige plattegrond, bestaande uit een neoclassicistische straatvleugel uit het midden van de 19de eeuw en twee merkwaardige oudere, l8de-eeuwse dwarse tuinvleugels. De verschillende vleugels worden allen getypeerd door een behouden volume en gaaf bewaarde gevels. Achter het hotel ligt een landschapstuin met neogotisch tuinpaviljoen.