Beschermd monument

Burgerhuis: winkelpui

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12189   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12189

Besluiten

Geografisch pakket Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4392

Beschrijving

De markerende winkelpui van het vroeg 20ste-eeuwse burgerhuis te Lo, is beschermd als monument.


Waarden

De winkelpui van het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een erg verzorgde houten winkelpui met tweeledige indeling, typisch voor het eerste kwart van de 20ste eeuw. De pui wordt geleed door de pilasters die uitgewerkt zijn met spiegels en knopmotieven. Deze zijn doorgetrokken in de plint en het hoofdgestel en zijn bekroond door florale topstukken.

historische waarde

Deze winkelpui van een pasteibakkerij die circa 1905 gebouwd werd, getuigt van de uitbreiding van de bebouwing en de commerciële ontwikkelingen die de Hogebrugstraat vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw/het begin van de 20ste eeuw kende.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis met winkelpui

Hogebrugstraat 16 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 16. Burgerhuis met markerende winkelpui. Het huis dateert van ca. 1905. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Het perceel van Hogebrugstraat nr. 16 wordt door 'Loo de gemeente' in 1877 bouwklaar gemaakt en geleidelijk aan verkaveld. Hierbij wordt de rooilijn ietwat naar achteren opgeschoven en rechtgetrokken. In 1905 verkoopt de gemeente een