Beschermd monument

Historische hoeve

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12191   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12191

Besluiten

Geografisch pakket Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4392

Beschrijving

Het boerenhuis van de hoeve en de straatmuur met hekwerk, zijn beschermd als monument.Waarden

Het boerenhuis van de hoeve en de straatmuur met hekwerk, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een boerenhuis met een l8de-eeuwse, mogelijk zelfs 17de-eeuwse kern confer het opkamergedeelte onder een hogere dakoverstek en de steile zadeldaken, de hoeve is als site als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).
Als zijnde een boerenhuis met een merkwaardige polychrome natuursteenimitatie, typisch voor de 19de eeuw. Dit parement is erg verzorgd en accentueert de muuropeningen en de hoeken.
Als zijnde een boerenhuis met gaaf bewaarde samengestelde balkenlagen met uitgewerkte moerbalken en een bewaarde kapconstructie.
Het boerenhuis wordt voorafgegaan door een voortuin en is dieperingelegen tegenover de straat. Deze voortuin en de afsluiting ervan met een laag bakstenen muurtje met verzorgd ijzeren hekwerk markeert de ligging van de hoeve in een verstedelijkte omgeving.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een hoeve die minimaal sinds de 18de eeuw gelegen is in een verstedelijkte omgeving. De noordzijde van de Hogebrugstraat vertoont minimaal sinds de l8de eeuw (cf. Ferrariskaart) een aaneengesloten bebouwing en vormt aldus een soort stads straat aansluitend bij de historische vestingstad.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Historische hoeve

Hogebrugstraat 32 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 32. Historische hoeve licht achteringelegen tegenover de zuidzijde van de straat, waarvan het boerenhuis en de voortuin opgenomen zijn in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De beboomde tuin aan de straatzijde is afgezet met een ijzeren hekwerk op bakstenen muurtje. De hoeve is als site met omringende boomgaard reeds aangeduid op de Ferrariskaart (177