Stadspomp

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer (Lo-Reninge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32030/704.1
  • OW002555

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadspomp

Markt zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

* Markt z.nr. De stadspomp op het Vateplein is een verzorgde ijzeren armpomp. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De smalle gebogen tuit en de arm zijn geïntegreerd in een monumentale arduinen zuil op dito vierkante sokkel. Op prentbriefkaarten en foto's van voor de Eerste Wereldoorlog is enkel een ijzeren armpomp te zien. Wellicht werd de huidige pomp op het

Beknopte karakterisering

Typologiewaterpompen
Dateringinterbellum

Beschrijving

De stadspomp, een ijzeren armpomp, te Lo, is beschermd als monument.

Waarden

De stadspomp op het Vateplein, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een materiële getuige van een gemeenschappelijke watervoorziening op het Vateplein, op deze manier vormde dit plein een collectief gegeven binnen de historische stad, gezien ook de vroegere functie van het Vateplein als bleekweide en mogelijk ook een oorspronkelijke functie van de Vatevijver als veedrinkplaats.
Als zijnde een typische monumentale stadspomp: de verzorgde ijzeren armpomp is geïntegreerd in een monumentale arduinen zuil op dito vierkante sokkel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalend relict van een verdwenen stadsleven en van een gemeenschappelijke watervoorziening om en bij het Vateplein en binnen de historische stad.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.