Beschermd monument

Gedenkteken voor oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID
12193
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12193

Besluiten

Geografisch pakket Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4392

Beschrijving

Het gedenkteken voor de oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog te Lo, is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een oorlogsmonument ontworpen door beeldhouwer A. Van parys (Deinze) die onder meer bekend stond voor zijn graf- en oorlogsmonumenten.
Het monolithische arduinen beeld van een vrouw met hoofddeksel die met afgewend hoofd in de verte staart en met haar massieve hand een bos korenhalmen tegen het blok aandrukt, is representatief voor de gestileerde stijl van Antoon Van Parys die in 1928 als expressionisme werd omschreven.
Het beeldhouwwerk vormt als het ware een veruitwendiging van de versregels hier liggen hun lijken als zaden in 't zand. Hoop op den oogst, O Vlaanderland (Cyriel Verschaeve) die in het massieve blok gebeiteld is.
Het beeldhouwwerk van Antoon van Parys draagt een hoge symbolische uitdrukkingskracht in zich: de vrouw staart in de verte, naar het verleden. Ze kijkt richting IJzer en blikt als het ware terug naar de gruwelijke loopgravenoorlog die zich daar afspeelde. Tegelijk drukt ze korenhalmen tegen het blok, symbool voor de toekomst. De vrouw wordt hier als symbool gebruikt voor het vaderland, in casu Vlaanderen.

historische waarde

Als zijnde een oorlogsgedenkteken van 1923 naar ontwerp van beeldhouwer Antoon Van Parys (Deinze) die zelf bij de onthulling aanwezig was. De kunstenaar wou de herwording van het Vlaamse Volk, uit het graf der gesneuvelden in zijn kunstwerk leggen, een gedachte die ook spreekt uit de versregel van Cyriel Verschaeve.
Als zijnde een oorlogsgedenkteken dat medegefinancierd werd door het V.O.S. (Verbond der Vlaamse Oudstrijders), een uitloper van de Frontbeweging. De afbeelding van een in de verte starende vrouw die korenhalmen aandrukt en de versregel van Cyriel Verschaeve zijn dan ook karakteristiek voor de oprichters en hun houding tegenover de oorlog.
Als zijnde een oorlogsmonument dat onder meer via de versregels hier liggen hun lijken als zaden in 't zand. Hoop op den oogst, O Vlaanderland verwijst naar de manier waarop Cyriel Verschaeve, en bij uitbreiding het V.O.S. en de Frontbeweging circa 1923 omgingen met het gegeven van de Eerste Wereldoorlog en de Vlamingen die daarin gesneuveld zijn.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gedenkteken dat getuigt van de oorlogsgruwel van de Eerste Wereldoorlog, het monument gedenkt de oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog afkomstig uit Lo en heeft als dusdanig een belangrijke betekenis voor de plaatselijke leefgemeenschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkteken voor oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog

Markt zonder nummer (Lo-Reninge)
Gedenkteken voor de oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog. Bij een recente verplaatsing werd de sokkel deels vernieuwd. Het gedenkteken werd op 30 september 1923 onhuld in aanwezigheid van de beeldhouwer Antoon Van Parys (Deinze).