Beschermd monument

Villa Chantecler

Beschermd monument van 05-06-2013 tot heden

ID: 12195   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12195

Besluiten

Woonhuis Villa Chantecler
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 05-06-2013  ID: 5167

Beschrijving

Het woonhuis Villa Chantecler, ontworpen door architect Jules Heyneman in 1913, is beschermd als monument. De bescherming omvat het het volledige perceel, het woonhuis inclusief het interieur en de achterbouw, de tuin en het bijgebouw achteraan de tuin.Waarden

Het woonhuis Villa Chantecler is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een pand uit het begin van de 20ste eeuw voorzien van een sierlijk uitgewerkt parement van geglazuurde baksteen in combinatie met tegeltableaus van de firma Gilliet & Cie uit Hemiksem, onder meer voor de aanduiding van de huisnaam en het tafereel met haan.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het pand is een representatief voorbeeld van een ontwerp van architect Jules Heyneman, gebouwd in 1913 in opdracht van de Desiré Paresys, die verkoper was in onder meer geglazuurde tegels en tegeltableaus van firma Gilliet & Cie uit Hemiksem.
Het is een zeldzaam voorbeeld van een pand waarbij de huisnaam zogenaamd "Villa Chantecler" werd verwerkt in een mooi tegeltableau, getypeerd door sierlijke letters omringd door bloemmotieven. Op de verdieping illustreert het tegeltableau met opgaande zon en haan de versierende functie van tegeltableaus in de architectuur.
Het pand valt op door het kleurrijk materiaalgebruik van geglazuurde baksteen, tegeltableaus, het sierlijke schrijnwerk en de behouden geveltop met windberg.
Achter de fraai uitgewerkte gevel gaat een interieur met klassieke plattegrond schuil met interessante interieurelementen zoals onder meer een vloer met gres tegels, marmeren schouwen en stucwerk.

sociaal-culturele waarde

Het pand met rijk uitgewerkte gevel bezet met geglazuurde tegels en tegeltableaus was als het ware een uithangbord voor de bouwheer Désiré Paresys die verkoper was van dit materiaal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Chantecler

Gistelse Steenweg 167 (Brugge)
Gistelse Steenweg nr. 167. Z.g. "VILLA CHANTECLER" cf. sierlijk tegeltableau boven deur. Woonhuis van 1913 naar ontwerp van architect Jules Heyneman (Uitkerke). Gevel van gele baksteen in combinatie met oranje baksteen voor de speklagen en de strekken. Als risaliet uitgewerkte rechtertravee met puntgevel voorzien van houten windberg. Inkomtravee met rijk uitgewerkte tegeltableaus o.m. m