Hoeve

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Kiviethoek
Locatie Kiviethoek 1 (Lo-Reninge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32030/709.1
  • OW002560

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve

Kiviethoek 1, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

Kiviethoek nr. 1. Historische hoeve ten noorden aan de Kiviethoek gelegen. Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) met enkele losstaande bestanddelen op een groot rechthoekig perceel met boomgaard. Opstelling met een omwald opperhof en een niet omwald neerhof. Deze omwalling is echter niet aangeduid op het kadasterplan. Wel is op het primitief percelenplan (ca. 1835) reeds

Beschrijving

Het omwald opperhof met omwalling, boerenwoning, rosmolen, bakhuis, melkhuisje, de stoepen en de toegangspijlers van de hoeve te Lo, is beschermd als monument.

Waarden

Het omwald opperhof met omwalling, boerenhuis, rosmolen, bakhuis, melkhuisje, de stoepen en de toegangspijlers van de hoeve, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve met een structuur van een omwald opperhof en een niet omwald neerhof, deze structuur is typisch voor de streek cf. aanduiding van een aantal sites op de Ferrariskaart (1770-1778) en meerdere bewaarde sites zowel in La als in Pollinkhove.
Als zijnde een hoeve met boerenhuis en bakhuis die van circa 1866 dateren en aldus getuigen van de bloei van de landbouwsector in de tweede helft van de 19de eeuw. Ook de toegang tot het opperhof met hekpijlers en melkhuisje, de omvang van het huis en de aanduiding van de naam van de bouwheren en het bouwjaar boven de koetsdoorrit getuigen van deze rijkdom.
Als zijnde een opperhofsite met een combinatie van een aantal functies zoals woonhuis, bakhuis en rosmolen. Het bakhuis van het eenledige type dateert net als het huis van circa 1866, in tegenstelling tot de meeste bakhuizen in de streek is het niet losstaand opgesteld. De houten rosmolen dateert van circa 1879 en is de enig bewaarde op grondgebied Lo-Reninge.
Als zijnde een opperhofsite met gaaf bewaarde omwalling rondom met afboording en stoepen van baksteen.
Als zijnde een boerenhuis met een deels bewaarde interieurindeling en - aankleding, onder meer de koetsdoorrit en een aantal schouwen zijn bewaard.

industrieel-archeologische waarde

De houten rosmolen dateert van circa 1879 en is de enig bewaarde op grondgebied Lo-Reninge, het volume, het stijl- en regelwerk op bakstenen voeting en het bakstenen looppad zijn gaaf bewaard.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.