Beschermd monument

Herenhuis ontworpen door Leo Franssens

Beschermd monument van 05-06-2013 tot heden
ID: 12199   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12199

Besluiten

Woonhuis ontworpen door L. Franssens
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2013  ID: 5168

Beschrijving

Het herenhuis te Brugge, ontworpen door architect Leo Franssens in 1929, is beschermd als monument. De bescherming omvat het herenhuis, inclusief het gaaf bewaarde interieur. De onmiddellijke omgeving van het pand, het omlopend terras, de voortuin en de bakstenen hekpijlers met art decohekwerk zijn eveneens inbegrepen in de bescherming als monument. De achtertuin, die begint na het terras, is niet in de bescherming opgenomen.Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het pand is te situeren in de Brugse rand en illustreert de stadsuitbreiding vanaf het begin van de 20ste eeuw. Het herenhuis is een representatief voorbeeld van de luxueuze levensstijl van de gegoede burgerij die hun stempel hebben gedrukt op het patrimonium in de Brugse rand. Dit is onder meer af te lezen van de rijk uitgewerkte gevel en het gaaf bewaarde interieur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het pand Torhoutse Steenweg nummer 55, gebouwd in 1929 naar ontwerp van architect Leo Franssens is een zeldzaam voorbeeld van een imposant dubbelhuis met gaaf bewaarde elementen die kenmerkend zijn voor de art-decostijl. Er werd bij de uitwerking van de gevel veel aandacht besteed aan het schrijnwerk met glas-in-loodramen voorzien van geometrische motieven. De kenmerkende geometrische motieven zijn ook terug te vinden bij de uitwerking van de voordeur, de afsluiting van de voortuin en de balkonleuning op de verdieping. Het bakstenen parement contrasteert met de natuurstenen elementen die zorgen voor de verticale en horizontale belijning van de gevel.
Achter de opvallende gevel gaat een kenmerkend art-deco-interieur schuil. De inkom is voorzien van een imposante trap met sierlijke smeedijzeren leuning voorzien van geometrische motieven en bloemmotieven. De wanden van de inkom zijn voorzien van stucwerk met kenmerkende gestileerde bloemmotieven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis ontworpen door Leo Franssens

Torhoutse Steenweg 55 (Brugge)
Torhoutse Steenweg nr. 55. Herenhuis met dubbelhuisopstand van 1929 naar ontwerp van architect Leo Franssens. Volgens bouwvergunning eerder eclectisch getint, doch met typische geometrische art-decomotieven. Sterk symmetrisch opgebouwde lijstgevel van oranje baksteen met centraal als risaliet uitgewerkte inkomtravee voorzien van puntgevel. Gevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen