Beschermde archeologische site

Site van Butsel

Beschermde archeologische site van 22-08-2012 tot heden

ID
122
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/122

Besluiten

Archeologische site van Butsel, Droge Vijvers en deel van de Velpe
definitieve beschermingsbesluiten: 22-08-2012  ID: 5067

Beschrijving

De site van Butsel is een kasteelsite gevormd door een mottecomplex en een kasteeldomein uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.Waarden

De site van Butsel is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

De goede bewaringstoestand van de structuurbepalende elementen van deze versterkingssite, in bijzonder het opperhof met donjon, het neerhof, het kasteel met kasteelhoeve, de rechtgetrokken Velpe en Eikenveldbeek, en tenslotte de weg- en waterinfrastructuur (holle weg, beken, grachten en vijvers), geven deze site een grote wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. Deze elementen vormen de exponenten in de evolutie van de (post-)middeleeuwse versterkingen. De site is een belangrijke archeologisch en historische zone en dient behouden te worden als een getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.

wetenschappelijke waarde

De goede bewaringstoestand van de structuurbepalende elementen van deze versterkingssite, in bijzonder het opperhof met donjon, het neerhof, het kasteel met kasteelhoeve, de rechtgetrokken Velpe en Eikenveldbeek, en tenslotte de weg- en waterinfrastructuur (holle weg, beken, grachten en vijvers), geven deze site een grote wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. Deze elementen vormen de exponenten in de evolutie van de (post-)middeleeuwse versterkingen. De site is een belangrijke archeologisch en historische zone en dient behouden te worden als een getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Restant van het domein van het oud kasteel van Boutersem

Droge Vijvers (Boutersem)
Rond 1650 heraangelegd landgoed, circa 2,5 hectare, met omwalde hoog­hof-neer­hof­structuur, boomgaarden en een besloten tuin met barokke broderie­par­ter­res en latwerk architectuur; ver­dwenen rond 1800 maar duidelijke sporen in het reliëf (mot­te) en de perceelsstructuur.


Site van Butsel

Droge Vijvers (Boutersem)
De site van Butsel is een kasteelsite gevormd door een mottecomplex en een kasteeldomein uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.