Beschermd monument

Hoeve

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 1220   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1220

Besluiten

Corneliskapel en hoeves met omgeving en hoeve Billighaut met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1692

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de semi-gesloten hoeve.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van de hoeve als volgt gemotiveerd: als een semi-gesloten hoeve met gebouwen uit de 18de en 19de eeuw gegroepeerd rondom een geplaveid erf.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier, DB000615, Hoeve (S.N.., 1981).


Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve

Kerkomstraat 151 (Tienen)
Nagenoeg gesloten hoeve, in kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.