Hoeve

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Kumtich
Straat Kerkomstraat
Locatie Kerkomstraat 151 (Tienen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24107/106.1
  • 4.01/24107/154.1
  • OB000877

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve

Kerkomstraat 151, Tienen (Vlaams-Brabant)

Nagenoeg gesloten hoeve, in kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de semi-gesloten hoeve.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van de hoeve als volgt gemotiveerd: als een semi-gesloten hoeve met gebouwen uit de 18de en 19de eeuw gegroepeerd rondom een geplaveid erf.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier, DB000615, Hoeve (S.N.., 1981).

Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.