Beschermd monument

Hoeve Gulden Vlies

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12200   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12200

Besluiten

Geografisch pakket Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4392

Beschrijving

De boerenwoning en de schuur met geïncorporeerde stalling van de hoeve Gulden Vlies te Lo, zijn beschermd als monument.


Waarden

Het boerenhuis en de schuur met geïncorporeerde stalling van de hoeve, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve met een gaaf bewaarde opstelling van losse bestanddelen onder zadeldaken, de combinatie van een volledig bakstenen boerenhuis en een schuur met beplankte langsgevels is typisch voor 18de- eeuwse hoeves in de voormalige Kasselrij Veurne.
Als zijnde een hoeve met een gaaf bewaard, in kern l8de-eeuws boerenhuis met ruime opkamer onder doorlopende nok. Het grotendeels l8de-eeuws karakter van het huis blijkt onder meer uit het volume met steil zadeldak, de vlechtingen in de rechter zijgevel, en de bewaarde verdiepte kelderopeningen ingevuld met bolkozijnen en houten spijlen. De verzorgde muuropeningen en houtwerk getuigen van een evolutie: de kelder- en opkamervensters met kozijnconstructies zijn deels nog 18de-eeuws, het overige schrijnwerk is 19de-eeuws.
Als zijnde een boerenhuis met gaaf bewaarde interieurindeling en aankleding onder meer een schouw met tegeltjes in de Delftse traditie en mooie ruime kelder met witgeschilderd bakstenen gewelf.
Als zijnde een hoeve met schuur met geïncorporeerde stalling uit de eerste helft van de 19de eeuw, de oorspronkelijke structuur van stijl- en regelwerk van de langse gevels is bewaard bij de achtergevel, de erfgevel daarentegen is in de eerste helft van de 20ste eeuw versteend geworden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Gulden Vlies

Kruisstraat 4 (Lo-Reninge)
Kruisstraat nr. 4. Hoeve zogenaamd "GULDEN VLIES", cf. houten naambord. Achterin gelegen historische hoeve met losse lage bestanddelen in L-vormige opstelling rondom begraasd erf. Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en met een identieke configuratie op het primitief percelenplan (ca. 1835). Ten noorden van het erf, boerenhuis naar verluidt uit het laatste kwart van