Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID
12201
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12201

Besluiten

Geografisch pakket Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4392

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost geflankeerd door lindebomen aan de erfoprit van de Donderhoeve te Lo, is beschermd als monument.Waarden

De kapel geflankeerd door lindebomen aan de erfoprit van de hoeve, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een kapel gebouwd in de jaren 1870, getuigend van de gewoonte om bij de erftoegang een kapel op te richten, geflankeerd door lindebomen.
Als zijnde een eenvoudige kapel waarbij met sober materialengebruik (witgekalkte baksteenbouw) toch een zekere graad van versiering wordt bereikt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een kapel met beschaduwende lindebomen met beeldbepalende ligging in het boomarme broekengebied tussen de IJzer en de Grote Beverdijkvaart.
Dit type wegkapellen behoort tot het kwetsbare kleine culturele en historische erfgoed, het is een tastbare getuige van een christelijke devotie en geloofsovertuiging en aldus verbonden met een cultuurhistorische traditie.

volkskundige waarde

Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een wegkapel gebouwd op privaat initiatief in de jaren 1870, dit in het kader van een nog steeds levende volksdevotie tot Maria, in casu Onze-Lieve-Vrouw van Troost.
De bouw van dit type kapelletjes met Mariadevotie bij een erftoegang is typisch voor de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw: pas in 1854 werd door paus Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd. De verering van Maria van Lourdes gaat eveneens terug op de jaren 1850.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Donderhoeve en kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost

Reningesteenweg 12 (Lo-Reninge)
Reningesteenweg nrs. 12, + 14. Historische hoeve, naar verluidt genaamd "Donderhoeve", gelegen in de landschappelijk gaaf bewaarde omgeving tussen de IJzer ten zuiden en de Grote Beverdijkvaart ten Noorden met voornamelijk lage, natte weiden (aansluitend bij de Reningse IJzerbroeken). Als site reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Achteri