Twee burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe: eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 05-06-2013 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Torhoutse Steenweg
Locatie Torhoutse Steenweg 103 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/2192.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Twee burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe

Torhoutse Steenweg 103-105, Brugge (West-Vlaanderen)

Torhoutse Steenweg nummers 103-105. Halfvrijstaand samenstel bestaande uit twee art-deco-enkelhuizen van 1932 naar ontwerp van architect Jos. vander Schaeghe (?), zie inscriptie arduinen plint en bouwvergunning. Voortuin afgesloten met ijzeren hekwerk tussen bakstenen pilasters.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het eclectisch burgerhuis ontworpen door Jos. vander Schaeghe in 1932 is beschermd als monument. De bescherming omvat het burgerhuis, inclusief het interieur en de achterliggende aanbouw, de achtertuin en de voortuin met hekpijlers en ijzeren hekwerk. Het aansluitende art-decoburgerhuis ten zuiden werd op hetzelfde ogenblik gebouwd en werd eveneens op 5 juni 2013 als monument beschermd.

Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het pand vormt een fraai voorbeeld van het eclecticisme. Het werd gebouwd samen met het buurpand naar ontwerp van architect Jos. vander Schaeghe.
Het pand illustreert een burgerhuis met bijhorende voortuin voorzien van een sierlijk hekwerk met een geometrische uitwerking en elementen die verwijzen naar het modernisme.
Achter de eclectische gevel met dominante erkeruitbouw en gebogen frontonbekroning gaat een bewaard interieur schuil. De inkom, voorzien van een cementtegelvloer met geometrische motieven en een trap met herkenbare leuning illustreren samen met de bewaarde binnendeuren het modernisme.

sociaal-culturele waarde

Het woonhuis illustreert de manier waarop de burgerij leeft in de stadsuitbreiding. Zij opteren voor een pand in een "meer modernere stijl" dan in de Brugse binnenstad.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.