Beschermd monument

Twee burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe: art-decoburgerhuis

Beschermd monument van 05-06-2013 tot heden

ID
12204
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12204

Besluiten

Woonhuis ontworpen door J. vander Schaeghe
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2013  ID: 5170

Beschrijving

Het art-decoburgerhuis ontworpen door Jos. vander Schaeghe in 1932 is beschermd als monument. De bescherming omvat het burgerhuis, inclusief het interieur en de achterliggende aanbouw, de achtertuin en de voortuin met hekpijlers en ijzeren hekwerk. Het aansluitend eclectisch burgerhuis ten noorden werd op hetzelfde ogenblik gebouwd en werd eveneens op 5 juni 2013 als monument beschermd.Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het is één van de schaars bewaarde voorbeelden van panden in modernistische stijl, samen gebouwd met het buurpand, Torhoutse Steenweg nummer 103, naar ontwerp van architect Jos. Vander Schaeghe.
Het pand met rijk uitgewerkte gevel valt op door de kenmerkende art-deco-elementen zoals onder meer de gestileerde bloemmotieven. Het roodbakstenen parement contrasteert met de bepleisterde en beschilderde gestileerde florale motieven die tevens zorgen voor de horizontale en verticale belijning van de gevel. De toepassing van de art-deco-elementen is terug te vinden in het bewaarde schrijnwerk. Opvallend is de uitwerking van de zijgevel met imposant schouwmassief. De bijhorende garage vertoont eveneens de kenmerkende florale art-deco-elementen en het gestileerde vrouwenhoofd.
Achter de rijk uitgewerkte gevel gaat een kenmerkend art-deco-interieur schuil. De begane grond is voorzien van een typische tegelvloer met geometrische motieven, bewaarde deuren met geometrisch bovenlicht. Heel uitzonderlijk is het marmeren schouwmassief met aan weerszijden de bewaarde zitbankjes.

sociaal-culturele waarde

Het woonhuis illustreert de manier waarop de burgerij leeft in de stadsuitbreiding. Hier opteerde de bouwheer voor een "modernere" uitwerking van de gevel in tegenstelling tot de meer traditionele architectuur in de Brugse binnenstad.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Samenstel van burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe

Torhoutse Steenweg 103-105 (Brugge)
Halfvrijstaand samenstel bestaande uit twee art-deco-enkelhuizen van 1932 naar ontwerp van architect Jos. vander Schaeghe (?), zie inscriptie arduinen plint en bouwvergunning. Voortuin afgesloten met ijzeren hekwerk tussen bakstenen pilasters.