Beschermd monument

Villa ontworpen door Antoine Courtens

Beschermd monument van 05-06-2013 tot heden

ID: 12205   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12205

Besluiten

Woonhuis ontworpen door A. Courtens
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2013  ID: 5171

Beschrijving

De villa ontworpen door Antoine Courtens in 1929 is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis, inclusief het interieur en de latere uitbreidingen, en het perceel waarop de villa is gelegen.Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Architect Antoine Courtens, de ontwerper van deze villa, is een toonaangevende architect die een belangrijk aandeel vertegenwoordigt binnen de Belgische en internationale architectuur. In zijn late werk liet hij zich inspireren door architect Frank Lloyd Wright. De invloeden van architect Wright zijn dan ook duidelijk aanwezig in deze villa langs de Gistelse Steenweg.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het is een uitzonderlijk voorbeeld van een villa gebouwd circa 1929 naar ontwerp van architect Antoine Courtens (Brussel). Deze villa is een representatief voorbeeld van het modern classicisme waarbij de evenwichtige opbouw, symmetrie en monumentaliteit een opvallend gegeven is binnen deze architectuur. Bij de latere verbouwingen en uitbreidingen werd rekening gehouden met de architectuur van Courtens. De villa, die vrij sober is qua materiaalgebruik valt op door de torenuitbouw.
In deze villa zijn duidelijk invloeden aanwezig van architect Frank Lloyd Wright. Bij het ontwerpen van deze villa neemt hij elementen over van de zogenaamde prairiehuizen. Kenmerkend hierbij is het materiaalgebruik, de dakvorm en de vormgeving van de muuropeningen. De villa gebouwd in oranje baksteen wordt gecombineerd met bepleisterd en betonnen elementen die zorgen voor de horizontale en verticale belijning van de gevels. Het dak is licht hellend en steekt ver over de ramen van de eerste verdieping. De ramen op de verdieping zelf lopen van de borstwering tot aan de dakgoot en worden beklemtoond door het gebruik van beton en cementering.
De villa bewaart enkele interessante interieurelementen die kenmerkend zijn voor de stijl van Courtens die het modern classicisme representeert. De woning bewaart onder meer de traphal met kenmerkende trappaal en leuning en een massief schouwelement in de eetkamer.

sociaal-culturele waarde

Deze villa is een voorbeeld van een landhuis gebouwd in de jaren 1929 in opdracht van Willy Courtens die opdracht gaf aan zijn broer architect Antoine Courtens om een villa te bouwen in een toen bosrijke omgeving waar de familie in alle rust kon verblijven.
Het landhuis is een representatief voorbeeld van de luxueuze levensstijl van de gegoede burgerij die hun stempel hebben gedrukt op het patrimonium in de Brugse rand.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa ontworpen door Antoine Courtens

Gistelse Steenweg 712 (Brugge)
Gistelse Steenweg nr. 712. Villa naar ontwerp van architect Antoine Courtens van 1929. Ingeplant in een ruime tuin. Grosso modo L-vormige plattegrond. Hoofdvolume van twee bouwlagen onder schilddak voorzien van behouden dakkapellen met pinakelbekroning. Rode baksteenbouw in combinatie met accenten van bepleisterde en beschilderd gevelpartijen. In de oksel toren met bepleisterd en beschil