Beschermd monument

Wegkapel

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID
12209
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12209

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

De kapel te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een wegkapel die in de jaren 1950 herbouwd werd toen de kapel op de kruising van de Burgweg en de Vaartsrtaat diende gesloopt te worden voor een wegverbreding. Deze vrij late (herop)bouw van een kapel gebeurde met zin voor verzorgd materiaalgebruik, architecturaal detail en afwerking, confer de witgeschilderde bakstenen pilastergevel, de uitgewerkte deuromlijsting en het leien tentdak.

sociaal-culturele waarde

Dit type wegkapellen behoort tot het kwetsbare kleine culturele en historische erfgoed, het is een tastbare getuige van een christelijke devotie en geloofsovertuiging en aldus verbonden met een cultuurhistorische traditie.
Het boerenarbeidershuis en de kapel vormen een erg beeldbepalend gegeven bij het binnenrijden van de dorpskom. Deze beeldbepalendheid resulteert onder meer uit het volumespel tussen het bakstenen huisvolume onder pannen zadeldak en de kleine witgeschilderde kapel onder leien tentdak.

volkskundige waarde

Als zijnde een wegkapel die in de jaren 1950 herbouwd werd toen de kapel op de kruising van de Burgweg en de Vaartsrtaat diende gesloopt te worden voor een wegverbreding. Deze vrij late heropbouw van een kapel getuigt van het voortlevend belang dat gehecht werd aan een christelijke devotie. Deze bekommernis werd mede gedragen door het toenmalig gemeentebestuur van Pollinkhove die hier als bouwheer optrad, dit verklaart wellicht mede het vrij grote en het verzorgde karakter van de kapel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wegkapel

Burgweg zonder nummer (Lo-Reninge)
Burgweg nr. +17 (tussen het huis aan Burgweg nr. 17 en de erfoprit naar Burgweg nr. 18). Wegkapel ca. 1956 door de gemeente heropgericht (cf. mutatieschets) na sloping van de kapel op het kruispunt van de Burgweg en de Vaartstraat iets verderop (de oorspronkelijke kapel alsdusdanig reeds aangeduid op het primitief percelenplan). Of de kapel identiek heropgebouwd is kan niet nagegaan worden