Beschermd monument

Tempeliershoeve

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12210   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12210

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

De omwalde opperhofsite, boogbrug en poortdoorgang, boerenwoning, stalling en bakhuis, stalvleugel en schuurvleugel op het neerhof van de Tempeliershoeve te Pollinkhove, zijn beschermd als monument.Waarden

De omwalde opperhofsite met omwalling, boogbrug en poortdoorgang, boerenhuis, stalling en bakhuis, de stal- en schuurvleugel op het neerhof van de hoeve, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoevesite met een gaaf bewaarde structuur van omwald oppererf met huis en kleine nutsgebouwen, en een niet omwald neerhof met stal- en schuurvleugel. Deze structuur is typisch voor de streek confer aanduiding van een aantal sites op de Ferrariskaart (1770-1778) en meerdere bewaarde sites zowel in Lo als in Pollinkhove.
Als zijnde een hoeve met een interessante opperhofsite confer de omwalling toegankelijk via een dubbele boogbrug met poortdoorgang, het verzorgde boerenhuis en de kleine nutsgebouwen (de lage stalling en het bakhuis). De inplanting van het bakhuis van het eenledige type op enige afstand van het boerenhuis vormt een typische maatregel in verband met brandveiligheid.
De opperhofsite wordt gemarkeerd door een boerenhuis uit het begin van de 19de eeuw, gekenmerkt door een erg verzorgd metselwerk (zie onder meer de doorgetrokken waterlijsten en de geprofileerde kroonlijst) en het bewaarde houtwerk. De dubbelhuisindeling met rechts een opkamer onder doorlopende nok is typisch voor de boerenhuizen uit de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw. Tevens bewaart het boerenhuis een verzorgd interieur.
Het neerhof wordt gemarkeerd door de stal- en schuurvleugel met een L-vormige opstelling die teruggaat op het primitief percelenplan van circa 1835. Deze vleugel bewaart -evenals de kleine stalling op het opperhof- de beschilderde staldeuren en schuurpoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tempeliershoeve

Burgweg 18 (Lo-Reninge)
Burgweg nr. 18. Historische hoeve zogenaamd "TEMPELIERSHOEVE" cf. naambord bij de erftoegang. De site is reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) met een omwald opperhof en een niet omwald neerhof ten westen ervan. De naamgeving is vrij recent, daar ze niet op historische kaarten voorkomt. Achterin gelegen hoeve, ten westen van de Burgweg, bereikbaar via geasfalteerde landweg. De