Beschermd monument

Wegkapel

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID
12211
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12211

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

De wegkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost en de lindebomen te Pollinkhove, zijn beschermd als monument.Waarden

De wegkapel en de lindebomen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een wegkapel uit het begin van de 20ste eeuw, met een verzorgd bakstenen parement van gele baksteen, verlevendigd door middel van details in rode baksteen, de straatgevel is erg verzorgd uitgewerkt met een markerende geprofileerde spitsboognis.
Als zijnde een kapel uit het begin van de 20ste eeuw met een bewaarde indeling met bidruimte en altaar, afgescheiden door wit- en blauwbeschilderde deuren met spijlen.

sociaal-culturele waarde

Dit type wegkapellen behoort tot het kwetsbare kleine culturele en historische erfgoed, het is een tastbare getuige van een christelijke devotie en geloofsovertuiging en aldus verbonden met een cultuurhistorische traditie.

volkskundige waarde

Als zijnde een kapel die circa 1908 opgericht werd door de familie Cornette en toegewijd is aan Onze-Lieve-vrouw Troost in Nood, daar deze kapel niet teruggaat op een voorgaande getuigt dit van een voortlevende volksdevotie tot Maria aan het begin van de 20ste eeuw. Tevens vormt deze kapel een goede getuigenis van de gewoonte om bij een kapel één of meerdere lindebomen te planten.
De bouw van dit type kapelletjes met Mariadevotie bij een erftoegang is typisch voor de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw: pas in 1854 werd door paus Pius IX het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd. De verering van Maria van Lourdes gaat eveneens terug op de jaren 1850.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve en wegkapel

Burgweg 56 (Lo-Reninge)
Burgweg nrs. 56 en + 56. Klein hoevetje aan de bocht van de weg. Naar de straat gericht huis van 1931 cf. aanduiding in gele baksteen in de linker zijgevel en mutatieschets. Markerend baksteenparement van rode en gele baksteen. Voormalige schuur in verbouwing. Aan de straat, wegkapel (nr. + 56) toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost (cf. opschrift in het gevelveld), beschaduwd door twe