Beschermd monument

Machuutskapel

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12212   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12212

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

De Machuutskapel, toegewijd aan Sint-Machuut, te Pollinkhove, is beschermd als monument.


Waarden

De Machuutskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Als zijnde een cultusplaats voor Sint-Machuut, een vrij uitzonderlijke verering die teruggaat op een traditie van voor de Franse revolutie, deze kapel verwijst meer bepaald naar het gebruik om voor elke kwaal een specifieke heilige (in casu kinderziektes) aan te roepen.
De geschiedenis van de afbraak tijdens de Franse periode en de heropbouw aan het begin van de 20ste eeuw getuigt van een doorlevende volksdevotie voor de Heilige Machuut.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een kapel met een uitzonderlijke devotie van de Heilige Machuut (onder meer aanbeden tegen kinderziektes). De geschiedenis van de afbraak van de kapel tijdens de Franse periode en de (weder)opbouw aan het begin van de 20ste eeuw biedt een interessant perspectief op 200 jaar wisselende omgang met religieus erfgoed.
Als zijnde een wegkapel uit het begin van de 20ste eeuw, met een belangrijke (herop)bouwfase aan het begin van de jaren 1930. De kapel bewaart de typische indeling van bidruimte en altaar, afgescheiden door witbeschilderde deuren met spijlen.
Als zijnde een kapel uit het begin van de 20ste eeuw met een belangrijke (herop)bouwfase aan het begin van de jaren 1930 opgetrokken in verzorgd metselwerk confer onder meer de straatgevel als tuitgevel afgewerkt met vlechtingen en kruisbekroning.
Als zijnde een kapel teruggaande op een oudere religieuze site reeds gekend in de 12de eeuw. De kapel vormt aldus een materiƫle getuige van een eeuwenoude lokale volksdevotie en is historisch van groot belang voor het dorp Pollinkhove.

sociaal-culturele waarde

Dit type wegkapellen behoort tot het kwetsbare kleine culturele en historische erfgoed, het is een tastbare getuige van een christelijke devotie en geloofsovertuiging en aldus verbonden met een cultuurhistorische traditie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Machuutskapel

Burgweg zonder nummer (Lo-Reninge)
Burgweg nr. + 58/ Lindestraat. De zogenaamde "MACHUUTSKAPEL" op de hoek van de Burgweg en de Lindestraat dateert in zijn huidige vorm van 1932, doch gaat terug op een veel oudere kapel die tijdens de Franse periode afgebroken werd (cf. infra). De volksheilige Sint-Machuut wordt onder meer aanbeden voor kinderziekten. De plaatsnaam Machuut is ook aanwezig in de zogenaamde Machuitbeek en in