Beschermd monument

Landhuis en tuinprieel

Beschermd monument van 16-04-2004 tot heden

ID: 12213   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12213

Besluiten

Landhuis met tuin en landbouwbedrijf Van Hollebeke met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-04-2004  ID: 4215

Beschrijving

Het 19de-eeuwse landhuis en tuinprieel zijn beschermd als monument. De gebouwen horen bij een site die sinds 1919 in gebruik is als tuinbouwbedrijf Van Hollebeke. In hetzelfde beschermingsbesluit werden het landhuis en prieel, samen met de nabijgelegen interbellumwoning en de ommuurde tuin beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het voormalig tuinbouwbedrijf Van Hollebeke met bijhorend tuinprieeltje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een voorbeeld van een bijzonder gaaf bewaard voormalig buitenhuis met oudere kern en bijhorende tuinprieeltje uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Beiden illustreren de classicistische architectuur en zijn voorzien van gaaf bewaard verzorgd schrijnwerk. Vooral de uitwerking van het schrijnwerk bij het tuinprieeltje is uniek en van bijzonder hoge kwaliteit.
Als zijnde een voormalig buitenhuis met waardevolle interieurelementen zoals onder meer de fraai en rijk aangeklede empiresalons en de salons in Vlaamse stijl.
In het kader van de functiewijziging ondergaat het prieeltje een geslaagde omvorming tot watertoren met aandacht en behoud van de waardevolle architectuurelementen.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een buitenhuis dat de verfijnde leef- en wooncultuur illustreert van de gegoede burgerij.
Als zijnde een getuige van de horticultuur die vooral in de 19de en de 20ste eeuw prominent aanwezig was in de Brugse rand. Het is één van de laatste voorbeelden die nog bewaard gebleven is.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Tuinbouwbedrijf Van Hollebeke met landhuis, tuinprieel en interbellumwoning

Generaal Lemanlaan 153-155 (Brugge)
Het landhuis is samen met het tuinpaviljoen en de woning uit het interbellum gelegen in een ruime tuin. De tuin is aan de straatzijde afgesloten met een smeedijzeren hek waarvan twee vleugels tussen pijlers met kapitelen en vaasornamenten.