Beschermd monument

Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerde stalling

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12214   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12214

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

De boerenarbeiderswoning met geïncorporeerde stalling te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

Het boerenarbeidershuis met geïncorporeerde stalling, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een klein boerenarbeidershuis met geïncorporeerde stalling uit de 19de eeuw, gelegen in de dorpskern van Pollinkhove.
Als zijnde een 19de-eeuws boerenarbeidershuis met typische indeling van huis met opkamer en geïncorporeerde stalling aan de achterzijde. Deze indeling is ook afleesbaar aan de hand van de bewaarde interieurindeling en de bewaarde schouwen. Ook de balkenlagen, de trap en de kapconstructie zijn gaaf bewaard.
Als zijnde een pand met een boeiende bouwgeschiedenis: het rechter gedeelte van het huis gaat minimaal terug tot circa 1835, het gedeelte links dateert van circa 1870. Toch vormt het volume een eenheid, onder meer door een zelfde materiaalgebruik en het verderzetten van de streekgebonden traditie van het verzorgde baksteenmetselwerk en de kozijnconstructies in de 19de eeuw. Het metselwerk van het oudste gedeelte onderscheidt zich door erg verzorgde strekken (koud geplaatst).
Het boerenarbeidershuis bewaart aan de achterzijde de brede stoep van bakstenen op hun kant, deze diende onder meer als afwateringssysteem van de licht gebogen dakoverstek.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerde stalling

Doelweg 7 (Lo-Reninge)
Doelweg z.nr. (volgens het kadaster Burgweg nr. + 29). Boerenarbeidershuis met geïncorporeerde stalling. Op het primitief percelenplan (ca. 1835) is enkel het rechter of oostelijk gedeelte van het huis aangeduid. Vermoedelijk betreft het de vier rechter traveeën die op vandaag een eenheid vertonen en gevat zijn tussen twee schoorstenen. De westelijke uitbreiding van ca. 1870 (mutatieschets