Beschermd monument

Hoeve 't Lindenhof

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12215   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12215

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

Hoeve 't Lindenhof te Pollinkhove, is beschermd als monument.


Waarden

Het boerenhuis en de stalling van de hoeve zogenaamd 't Lindenhof, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve met een gaaf bewaard 18de-eeuws boerenhuis en een 19de-eeuwse stalling. De oorspronkelijk U-vormige opstelling van de losse bestanddelen onder zadeldaken met het boerenhuis ten noorden van het erf, de stalling ten oosten en de afgebroken dwarsschuur ten westen is typisch voor de hoevebouw in de voormalige kasselrij Veurne, en bij uitbreiding voor het westelijke en middendeel van West-Vlaanderen.
Het boerenhuis - muurankers geven het bouwjaar 1785 en de initialen van de bouwheer weer - vormt een representatief voorbeeld van de hoevebouw uit de tweede helft van de lade eeuw in de voormalige kasselrij Veurne: het boerenhuis is volledig in baksteen opgetrokken (dit in tegenstelling tot de schuur), de ruime opkamer is gevat onder een doorlopend zadeldak. Het boerenhuis in casu is opgetrokken in een erg verzorgde baskteenbouw (de doorgetrokken kordonlijsten en de geriemde omlijstingen van de muuropeningen) en wordt tevens gemarkeerd door de erg verzorgde kozijnconstructies.
Het boerenhuis bewaart tevens in hoge mate zijn oorspronkelijke interieurindeling en -aankleding, elke kamer bewaart zijn oorspronkelijke schouw, onder meer de schouwen in Lodewijk XVI-stijl in de opkamers. Ook de oorspronkelijke samengestelde balkenlagen, de de bevloering zijn gaaf bewaard.
De stalling is ten oosten van het erf ingeplant, de nok is haaks op het boerenhuis gericht. Deze opstelling is typisch voor de hoevebouw in de voormalige kasselrij Veurne, en bij uitbreiding voor het westelijke en middendeel van West-Vlaanderen. De eenvoudige baksteenbouw met getoogde muuropeningen en het uilengat is typisch voor de 19de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve 't Lindenhof

Lindesteenweg 10 (Lo-Reninge)
Lindesteenweg nr. 10. Het zogenaamde " 'T LINDENHOF" is een in kern 18de-eeuwse historische hoeve. Deze hoeve - een twintigtal meter ten oosten van de Veurnesteenweg, de Oostenrijkse steenweg die ca. 1780 aangelegd werd - is als site met losstaande bestanddelen aan de straat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). De hoeve - alleszins het boerenhuis - wordt ca. 1785 herbouwd. Muur