Beschermd monument

Site met walgracht Blauwhuishoeve

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID: 12218   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12218

Besluiten

Spoorwegberm en sites met walgracht
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3437

Beschrijving

Site met walgracht Blauwhuishoeve is beschermd als monument.Waarden

De site met walgracht van de voormalige Bmauwhuishoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu archeologische waarde: als goed bewaard voorbeeld van een laatmiddeleeuws verlaten site met walgracht en als getuige van de vroegste ontginningsgeschiedenis van de poldergebied ten oosten van de Oude Zeedijkstraat.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Archeologische site Blauwhuis

Berkelhofstraat zonder nummer (Diksmuide)
* Berkelhofstraat z.nr. Archeologische site "Blauwhuis" gelegen ten westen van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort. Deze archeologische site werd na vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog verlaten en bij M.B. van 10.06.1999 beschermd als monument. Het domein van de hoeve werd na de oorlog in twee gesplitst en er werden twee hoeves heropgebouwd, één ten