Site met walgracht Blauwhuishoeve

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Pervijze
Straat
Locatie Pervijze (Diksmuide)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32003/314.1
  • OW001306

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Archeologische site Blauwhuis

Berkelhofstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

* Berkelhofstraat z.nr. Archeologische site "Blauwhuis" gelegen ten westen van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort. Deze archeologische site werd na vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog verlaten en bij M.B. van 10.06.1999 beschermd als monument. Het domein van de hoeve werd na de oorlog in twee gesplitst en er werden twee hoeves heropgebouwd, één ten

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Site met walgracht Blauwhuishoeve is beschermd als monument.

Waarden

De site met walgracht van de voormalige Bmauwhuishoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu archeologische waarde: als goed bewaard voorbeeld van een laatmiddeleeuws verlaten site met walgracht en als getuige van de vroegste ontginningsgeschiedenis van de poldergebied ten oosten van de Oude Zeedijkstraat.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.