Beschermd monument

Site met walgracht

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden
ID: 12219   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12219

Besluiten

Spoorwegberm en sites met walgracht
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3437

Beschrijving

De site met walgracht is beschermd als monument.Waarden

De site met walgracht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu archeologische waarde: als zijnde een goed bewaard voorbeeld van een laatmiddeleeuws verlaten site met walgracht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Laatmiddeleeuwse site met walgracht

Berkelhofstraat zonder nummer (Diksmuide)
Site gelegen ten oosten van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort, even ten zuiden van de wederopbouwhoeve Klichthove (cf. Klichthovestraat). Als site met walgracht en losstaande bestanddelen aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).