Beschermd monument

Site met walgracht

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden
ID: 12220   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12220

Besluiten

Spoorwegberm en sites met walgracht
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3437

Beschrijving

De site met walgracht is beschermd als monument.Waarden

De site met walgracht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu archeologische waarde: als goed bewaard voorbeeld van een laatmiddeleeuws verlaten site met walgracht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Laatmiddeleeuwse site met walgracht

Viconiastraat zonder nummer (Diksmuide)
* Viconiastraat z.nr. Archeologische site gelegen ten oosten van de gedesaffecteerde spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort, even ten zuiden van de wederopbouwhoeve "Klichthove". Deze archeologische site werd verlaten (wellicht na vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog) en bij M.B. van 10.06.1999 beschermd als monument. Het geheel vormt een goed voorbeeld van een nu verlaten