Beschermd monument

Gemeenteschool: onderwijzerswoning en nutsgebouwen

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID: 12232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12232

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer met de flankerende nutsgebouwen van de voormalige gemeenteschool te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer met de flankerende nutsgebouwen van de voormalige gemeenteschool, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer vormt een tastbare getuige van een belangrijke stap in de onderwijsgeschiedenis van België, toen bij de schoolwet van 1842 de gemeenten verplicht werden een school te bouwen of te onderhouden.
Als vormend een imposant neoclassicistisch, symmetrisch opgevat geheel, met aan de straat het woonhuis van het schoolhoofd geflankeerd door twee lagere nutsgebouwen. Het woonhuis ontleent zijn statigheid aan de neoclassicistische bepleistering uitgewerkt met hoekpilasters en het centrale rondboogportaal. Daarnaast wordt de voormalige functie als gemeenteschool aangegeven door middel van arduinen casementen met opschrift.
Als zijnde een voormalig schoolgebouw dat typologisch en stilistisch aansluit bij de ontwerpen van provinciaal architect P. Buyck (1805-1877).

sociaal-culturele waarde

Als vormend een getuigenis van de onderwijsgeschiedenis van België: de schoolwet van 1842 kent in de jaren 1860 een belangrijke impact in het landelijke Pollinkhove met de oprichting van een gemeenteschool.
De statige gemeenteschool werd ingeplant aan het einde van de dorpskom. Ze markeert in hoge mate de aaneengesloten en eerder bescheiden bebouwing van de Pollinkhovestraat.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gemeenteschool

Pollinkhovestraat 39, 37A-C (Lo-Reninge)
Pollinkhovestraat nr. 39. Voormalige gemeenteschool, markeert door zijn hoger opgetrokken volume en zijn neoclassicistische bepleistering het einde van de dorpsbebouwing in deze straat. In de tweede helft van de 19de eeuw worden ten gevolge van de schoolwet van 23 september 1842 talrijke gemeentescholen opgericht. Deze wet verplichtte de gemeente een school te bouwen of te onderhouden. Hie