Gemeenteschool: onderwijzerswoning en nutsgebouwen

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Pollinkhovestraat
Locatie Pollinkhovestraat 37A, Pollinkhovestraat 39 (Lo-Reninge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32030/729.1
  • 4.01/32030/825.1
  • OW002576

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gemeenteschool

Pollinkhovestraat 37A, 39, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

Pollinkhovestraat nr. 39. Voormalige gemeenteschool, markeert door zijn hoger opgetrokken volume en zijn neoclassicistische bepleistering het einde van de dorpsbebouwing in deze straat. In de tweede helft van de 19de eeuw worden ten gevolge van de schoolwet van 23 september 1842 talrijke gemeentescholen opgericht. Deze wet verplichtte de gemeente een school te bouwen of te onderhouden. Hie

Beschrijving

Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer met de flankerende nutsgebouwen van de voormalige gemeenteschool te Pollinkhove, is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer met de flankerende nutsgebouwen van de voormalige gemeenteschool, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer vormt een tastbare getuige van een belangrijke stap in de onderwijsgeschiedenis van België, toen bij de schoolwet van 1842 de gemeenten verplicht werden een school te bouwen of te onderhouden.
Als vormend een imposant neoclassicistisch, symmetrisch opgevat geheel, met aan de straat het woonhuis van het schoolhoofd geflankeerd door twee lagere nutsgebouwen. Het woonhuis ontleent zijn statigheid aan de neoclassicistische bepleistering uitgewerkt met hoekpilasters en het centrale rondboogportaal. Daarnaast wordt de voormalige functie als gemeenteschool aangegeven door middel van arduinen casementen met opschrift.
Als zijnde een voormalig schoolgebouw dat typologisch en stilistisch aansluit bij de ontwerpen van provinciaal architect P. Buyck (1805-1877).

sociaal-culturele waarde

Als vormend een getuigenis van de onderwijsgeschiedenis van België: de schoolwet van 1842 kent in de jaren 1860 een belangrijke impact in het landelijke Pollinkhove met de oprichting van een gemeenteschool.
De statige gemeenteschool werd ingeplant aan het einde van de dorpskom. Ze markeert in hoge mate de aaneengesloten en eerder bescheiden bebouwing van de Pollinkhovestraat.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.