Beschermd monument

Hoeve: boerenwoning

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

ID: 12237   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12237

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

De boerenwoning van de hoeve te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

Het boerenhuis van de hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een indrukwekkend boerenhuis, als volume minimaal teruggaand op het einde van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw. De kelder met afgeschuinde kruisribgewelven en een groot baksteenformaat vormt duidelijk een nog oudere, minimaal 17de-eeuwse kern.
Als zijnde het boerenhuis van een hoeve die tijdens het Ancien Regime van groot belang was te Pollinkhove. Dit blijkt niet enkel uit het imposante, erg ruime en hoog opgetrokken huisvolume dat minimaal teruggaat op het einde van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw. De oudere en erg ruime tweeledige kelder met kruisribgewelven op centrale pijler - de enige bekende kelder in Lo-Reninge die op deze manier overwelfd is - duidt ook het belang van de site aan.
Als zijnde een boerenhuis dat als volume minimaal teruggaat tot het einde van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw. Oorspronkelijk was het huis erg statig opgevat als een ruim dubbelhuis met aan beide zijden van de deur een ruime opkamer van twee travee├źn. Deze erg uitzonderlijke structuur - typisch voor sites van kasteelhoeves in de voormalige kasselrij Veurne-Ambacht - is op heden nog duidelijk leesbaar in de achtergevel. Het huis is opgetrokken in een erg verzorgd baksteenmetselwerk zoals onder meer de vensteropeningen van de opkamers uitgewerkt op afzaat met een geprofileerde druiplijst, en onder koud geplaatste strekken. Het nog bewaarde houtwerk van de linker opkamer is erg verzorgd, het gaat met name om erg hoge kozijnconstructies met schuiframen en kleine roedeverdeling (voorzijde) en luiken.
Als zijnde een imposant boerenhuis met een gaaf bewaarde interieurindeling en -aankleding. Het betreft onder meer de 18de-eeuwse trap, de bevloering en de kapconstructie. De opkamer links van de centrale gang wordt gekenmerkt door een erg verzorgd laat l8de-eeuws interieur met een schouwwand met Lodewijk XV-inslag en een deur met Lodewijk XVI-inslag. De tweeledige kelder met bakstenen ribgewelven op pijlers vormt een oudere kern en is erg gaaf bewaard.
Als zijnde een boerenhuis met een merkwaardige bouwgeschiedenis: de tweeledige kelder vormt de oudste kern (minimaal 17de eeuw), het eigenlijke volume met twee opkamers is laat 17de-eeuws of vroeg 18de-eeuws. Aan het einde van de 18de eeuw of het begin van de 19de eeuw wordt het volume uitgebreid, met aandacht voor het verzorgde metselwerk en het houtwerk (onder meer binnenluiken).


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve

Tommestraat 34 (Lo-Reninge)
Tommestraat nr. 34. Het boerenhuis van deze hoeve klimt als volume minimaal op tot het einde van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw. Blijkens de tweeledige bakstenen kelder heeft het huis echter een oudere, minimaal 17de-eeuwse kelder. De hoeve is gelegen ten westen van en eventjes buiten het dorp. Op vandaag is enkel het boerenhuis bewaard. De hoeve is als site met meerdere best