Beschermd monument

Tramsite Schepdaal

Beschermd monument van 09-07-1993 tot heden

ID
1224
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1224

Besluiten

Tramstation met tramstelplaats en verzameling rollend materieel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1993  ID: 2532

Beschrijving

De tramsite te Schepdaal is beschermd als monument. De bescherming omvat het voormalige tramstation met tramstelplaats van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, met alle gebouwen met hun historische uitrusting (van vóór 1962), de watertoren met de pompinstallatie, de waterkraan met lantaarn, de verlichtingspalen, de sporen met de wissels, de bovenleidingen en elektrische uitrusting, de kolenbunker, de kleine waterpomp, het armsignaal, de tramweegschaal, de omheining met toegangspoort en het hekwerk.Waarden

Het voormalige tramstation met tramstelplaats van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, heden Buurtspoorwegmuseum, inclusief alle gebouwen met hun historische uitrusting (van vóór 1962), de watertoren met de pompinstallatie, de waterkraan met lantaarn, de verlichtingspalen, de sporen met de wissels, de bovenleidingen en elektrische uitrusting, de kolenbunker, de kleine waterpomp, het armsignaal, de tramweegschaal, de omheining met toegangspoort en het hekwerk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De industrieel-archeologische waarde van de site wordt gevormd doordat het een laatste in zijn oorspronkelijke staat bewaard voorbeeld uit de beginperiode van de Buurtspoorwegen is die, reeds op het einde van de 19de eeuw, met hun fijnmazig verkeersnet op hoog technologisch niveau een karakteristiek Belgisch fenomeen vormden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tramsite Schepdaal

Ninoofsesteenweg 955 (Dilbeek)
Eind 19de-eeuwse halte en tramstelplaats van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen gelegen op een lang perceel ten noorden van Ninoofsesteenweg op de hoek met de Wijgaardstraat.