Beschermd monument

Bunker Eessener Stellung

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden
ID: 12243   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12243

Besluiten

Duitse geschutsstelling Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4952

Beschrijving

De bescherming omvat een Duitse geschutsstelling uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

De Duitse geschutsstelling (W.O. 1) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duitse betonnen geschutsstelling uit de Eerste Wereldoorlog. De constructie is opgetrokken tussen september 1916 en februari 1917. Vanaf deze stelling kon de vijand met een kanon of houwitser onder vuur genomen worden.
Als zijnde een Duitse militaire constructie met doordachte ligging. De constructie werd ingeplant op een hoogte ten zuidoosten van Diksmuide. Van hieruit kon de lagergelegen vijand gemakkelijk bestookt of geobserveerd worden. De bunker maakte deel uit van de 'Eessener Stellung', een verdedigingsstelling die op haar beurt deel uitmaakte van de Duitse '11. Stellung'. Deze tweede stelling was uitgebouwd langsheen de twintig meter hoogtelijn richting Klerken.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een Duitse geschutsstelling uit de Eerste Wereldoorlog met een opmerkelijk ontwerp. Het meest opvallende kenmerk van de bunker zijn de lage flankerende zijmuren. Eveneens uitzonderlijk zijn de bijkomende betonnen verstevigingen links en rechts van de schietopeningen tegen de zijmuren.

sociaal-culturele waarde

Als materiƫle getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse mitrailleurspost van de Eerste Wereldoorlog

Esenweg zonder nummer (Diksmuide)
Duitse mitrailleurspost van de Eerste Wereldoorlog, gelegen in weide achter de Esenweg ten westen van de dorpskom (zichtbaar vanaf de Eikhofstraat).