Beschermd monument

18de-eeuws burgerhuis met voortuin

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12249   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12249

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

Het 18de-eeuws burgerhuis met lange smalle voortuin met grasperk te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

Het huis met voortuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De verzorgde aankleding van de beste kamer op de verdieping met stucwerk voor plafonds en schouwboezem met Lodewijk XV-motieven (asymmetrie en schelpmotieven) is uitzonderlijk voor een burgerhuis in het kleine dorp Pollinkhove. Deze aankleding getuigt van het eerder late doordringen (laatste kwart 18de eeuw) en de lokale interpretatie van Lodewijk XV-elementen in een perifeer dorp in de voormalige kasselrij Veurne.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een 18de-eeuws burgerhuis dat als dusdanig reeds aangeduid is op de Ferrariskaart (1770-1778). De ligging dieper in van het pand - zie de voortuin - markeert de oudste 18de-eeuwse bebouwing van de Vaartstraat. Het pand is als dusdanig een van de oudst bewaarde panden in de historische dorpskern van pollinkhove.
Als zijnde een 18de-eeuws burgerhuis van twee bouwlagen met jaarankers 1781. Zowel uit het voor de 18de eeuw uitzonderlijke gegeven van de twee bouwlagen in het kleine dorp Pollinkhove, de verzorgde baksteenbouw als de bewaarde rijkelijke interieuraankleding - ook op de verdieping - blijkt het belang van dit pand.
Als zijnde een 18de-eeuws burgerhuis waarvan de interne structuur en de rijkelijke interieurelementen in hoge mate bewaard zijn en een goed beeld geven van de toenmalige aankleding van een dergelijk huis in het kleine dorp Pollinkhove.
Als zijnde een pand dat representatief is voor de verzorgde streekgebonden baksteenarchitectuur uit de tweede helft van de 18de eeuw confer de koud geplaatste geprofileerde kroonlijst en bewaarde verdiepte muuropeningen van de verdieping.
Als zijnde een burgerhuis dat vooral op de verdieping l8de-eeuwse interieurelementen bewaart zoals het verzorgde stucwerk van plafonds en schouwen met Lodewijk XV-motieven. Ook de 18de-eeuwse kapconstructie is gaaf bewaard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

18de-eeuws burgerhuis met voortuin

Vaartstraat 15 (Lo-Reninge)
Vaartstraat nr. 15. Achteringelegen huis aan de noordzijde van de Vaartstraat. Historisch burgerhuis uit de 18de eeuw met jaarankers "1781". Voor het huis is een lange smalle voortuin met grasperk. Op het primitief percelenplan (ca. 1835) heeft het volume nog een smalle haakse voorbouw (links, ter hoogte van de voordeur). Deze wordt ca. 1922 (cf. mutatieschets) afgebroken. De belangrijk