Beschermd monument

Begijnhofkerk

Beschermd monument van tot heden

ID
1225
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1225

Besluiten

Predikherenkerk en Predikherenklooster: gevels, dak en dakspant
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1946  ID: 157

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige begijnhofkerk, vanaf 1843 eigendom van de paters Predikheren.Waarden

De Predikherenkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnhofconvent met tuin en ruïne begijnhofkerk

Berg van Leningstraat 10, zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofconvent met kerkruïne van de begijnhofkerk, opgericht in vroeggotische stijl en gebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit de tweede helft van de 13de eeuw, koor en kapellen uit de eerste helft van de 14de eeuw. De conventgebouwen hebben vermoedelijk een 16de-eeuwse kern, de zuidzijde en volledige zuidvleugel werden heropgebouwd na 1944, de westgevel werd opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854; de tuin van het convent telt 49,10 are, met enkele bruine beuken en een rond 1850 aangeplante ginkgo.