Beschermd monument

Begijnhofkerk

Beschermd monument van 20-07-1946 tot heden
ID: 1225   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1225

Besluiten

Predikherenkerk en Predikherenklooster: gevels, dak en dakspant
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1946  ID: 157

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de voormalige begijnhofkerk, vanaf 1843 eigendom van de paters Predikheren.Waarden

De Predikherenkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhofkerk

Berg van Leningstraat zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofkerk opgericht in vroeggotische stijl, opgebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit tweede helft 13de eeuw, koor en kapellen uit eerste helft 14de eeuw.