Beschermd monument

Burgerhuis met voortuin

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden
ID: 12251   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12251

Besluiten

Geografisch pakket Pollinkhove
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-2005  ID: 4394

Beschrijving

Het burgerhuis met de voortuin en de berging te Pollinkhove, is beschermd als monument.Waarden

Het huis, de voortuin en de berging, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De verzorgde aankleding van de beste kamer met stucwerk voor wanden (oorspronkelijk met wandbespanning), plafonds, moerbalken en schouwboezem met Lodewijk XV-motieven (asymmetrie en schelpmotieven) is uitzonderlijk voor een burgerhuis in het kleine dorp Pollinkhove. Deze aankleding getuigt van het eerder late doordringen (circa 1770) en de lokale interpretatie van Lodewijk XV-elementen in een perifeer dorp in de voormalige kasselrij Veurne.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een 18de-eeuws burgerhuis dat als dusdanig reeds aangeduid is op de Ferrariskaart (1770-1778). De ligging dieperin van het pand - confer voortuintje met hekwerk - markeert de oudste 18de-eeuwse bebouwing van de Vaartstraat. Het pand van circa 1770 via een inscriptie in de deurtrede is als dusdanig een van de oudst bewaarde panden in de historische dorpskom van Pollinkhove.
Als zijnde een lage dorpswoning met voortuintje die circa 1770 gebouwd werd gezien inscriptie in de deurtrede. Het toenmalige belang van het pand - of het burgerhuis - binnen het kleine dorp Pollinkhove blijkt uit het verzorgde baksteenmetselwerk en het houtwerk, evenals de gaaf bewaarde en rijkelijke aankleding van het interieur, meer bepaald van de beste kamer.
Als zijnde een pand dat representatief is voor de verzorgde streekgebonden baksteenarchitectuur van de tweede helft van de 18de eeuw. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de uitgewerkte waterlijsten, de koud geplaatste geprofileerde kroonlijst en de dito geriemde omlijstingen van de muuropeningen. Het gaaf bewaarde houtwerk van de kozijnconstructies en de luiken getuigt van een zelfde verzorgde afwerking.
Als zijnde een pand dat met een grotendeels bewaarde interieurindeling en een gaaf bewaarde interieuraankleding. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de bewaarde deuren, tegelvloeren en de beste kamer met erg verzorgd stucwerk met Lodewijk XV-motieven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis met voortuin

Vaartstraat 27 (Lo-Reninge)
Vaartstraat nr. 27. Historisch burgerhuis teruggaand tot ca. 1770 cf. jaartal in de trede van de deur. Het volume is deels aangegeven op het primitief percelenplan (ca. 1835), doch ca. 1858 vindt een vergroting van het volume in westelijke richting plaats. Een gedeelte van deze westelijke uitbreiding wordt ca. 1953 opnieuw tenietgedaan voor de bouw van een garage op het aanbelendende perce