Beschermd monument

Begijnhof: gevels, dak, dakspant en 19de-eeuwse bijgebouwen

Beschermd monument van 20-07-1946 tot heden
ID: 1226   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1226

Besluiten

Predikherenkerk en Predikherenklooster: gevels, dak en dakspant
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1946  ID: 157

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gevels, het dak, dakspant van het convent behorend tot het voormalig begijnhof, vanaf 1843 eigendom van de paters Predikheren. Het eigenlijk inwendige van de middenbouw en de 19de-eeuwse bijgebouwen behoren niet tot de bescherming.


Waarden

De gevels, het dak en het dakspant van het klooster der Paters Predikheren met uitzondering van het eigenlijk inwendige van de middenbouw, alsmede van de 19de-eeuwse bijgebouwen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Conventgebouwen

Berg van Leningstraat 10 (Tienen)
Voormalige conventgebouwen met 16de-eeuwse kern, zuidzijde en volledige zuidvleugel heropgebouwd na 1944, westgevel opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnhof

Berg van Leningstraat 10, Bostsestraat 60, Groot Begijnhof 2-42, 1-59, Potterijstraat 2 (Tienen)
Stichting in de loop van de eerste helft van de 13de eeuw; aanvankelijk zou de begijnen door G. van der Poorten een huis geschonken zijn in de zogenaamde Begijnenstraat; ook kwamen ze in het bezit van andere woningen onder meer in de Bostsestraat en buiten de stadswallen op het gebied van Hakendover.