Beschermd monument

Begijnhof: gevels, dak en dakspant van het convent

Beschermd monument van 20-07-1946 tot heden

ID: 1226   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1226

Besluiten

Predikherenkerk en Predikherenklooster: gevels, dak en dakspant
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1946  ID: 157

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gevels, het dak, dakspant van het convent behorend tot het voormalig begijnhof, vanaf 1843 eigendom van de paters Predikheren. Het eigenlijk inwendige van de middenbouw en de 19de-eeuwse bijgebouwen behoren niet tot de bescherming.Waarden

De gevels, het dak en het dakspant van het klooster der Paters Predikheren met uitzondering van het eigenlijk inwendige van de middenbouw, alsmede van de 19de-eeuwse bijgebouwen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnhof

Berg van Leningstraat 10, Bostsestraat 60, Groot Begijnhof 1-42, 43-59, Potterijstraat 2 (Tienen)
Stichting in de loop van de eerste helft van de 13de eeuw; aanvankelijk zou de begijnen door G. van der Poorten een huis geschonken zijn in de zogenaamde Begijnenstraat; ook kwamen ze in het bezit van andere woningen onder meer in de Bostsestraat en buiten de stadswallen op het gebied van Hakendover.


Begijnhofconvent met tuin en ruïne begijnhofkerk

Berg van Leningstraat 10, zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofconvent met kerkruïne van de begijnhofkerk, opgericht in vroeggotische stijl en gebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit de tweede helft van de 13de eeuw, koor en kapellen uit de eerste helft van de 14de eeuw. De conventgebouwen hebben vermoedelijk een 16de-eeuwse kern, de zuidzijde en volledige zuidvleugel werden heropgebouwd na 1944, de westgevel werd opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854; de tuin van het convent telt 49,10 are, met enkele bruine beuken en een rond 1850 aangeplante ginkgo.