Beschermd monument

Schutsluis met overlaat en ophaalbrug

Beschermd monument van 29-05-1995 tot heden

ID
12263
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12263

Besluiten

Schutsluis met overlaat, ophaalbrug en technische inrichting
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1995  ID: 2874

Beschrijving

De schutsluis met overlaat en de ophaalbrug op de scheiding tussen de rivier de IJzer en het kanaal de Lovaart te Pollinkhove, zijn beschermd als monument.Waarden

De schutsluis met overlaat en de ophaalbrug met inbegrip van de bijhorende technische inrichting, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als goed bewaard voorbeeld van een na de Tweede Wereldoorlog herstelde schutsluis uit 1827 uitgerust met houten puntdeuren, overlaat uit 1869 en ophaalbrug.
Als goed bewaard voorbeeld van een kunstwerk dat op de scheiding tussen een rivier, de IJzer, en een 12de-eeuws kanaal, de Lovaart, zowel het waterpeil als het waterverkeer regelt.
Als vervangingskunstwerk van een middeleeuwse winde of overdracht.
Als verkeersknooppunt waarrond een gehucht groeide.

historische waarde

Als goed bewaard voorbeeld van een na de Tweede Wereldoorlog herstelde schutsluis uit 1827 uitgerust met houten puntdeuren, overlaat uit 1869 en ophaalbrug.
Als goed bewaard voorbeeld van een kunstwerk dat op de scheiding tussen een rivier, de IJzer, en een 12de-eeuws kanaal, de Lovaart, zowel het waterpeil als het waterverkeer regelt.
Als vervangingskunstwerk van een middeleeuwse winde of overdracht.
Als verkeersknooppunt waarrond een gehucht groeide.

industrieel-archeologische waarde

Als goed bewaard voorbeeld van een na de Tweede Wereldoorlog herstelde schutsluis uit 1827 uitgerust met houten puntdeuren, overlaat uit 1869 en ophaalbrug.
Als goed bewaard voorbeeld van een kunstwerk dat op de scheiding tussen een rivier, de IJzer, en een 12de-eeuws kanaal, de Lovaart, zowel het waterpeil als het waterverkeer regelt.
Als vervangingskunstwerk van een middeleeuwse winde of overdracht.
Als verkeersknooppunt waarrond een gehucht groeide.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schutsluis met overlaat en ophaalbrug

Fintele zonder nummer (Lo-Reninge)
* De Fintele z.nr. Schutsluis met overlaat en ophaalbrug. Beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 22.04.1994 en beschermd als monument bij M.B. van 29.05.1995. Zogenaamde “Fintelesas”, geheel van schutsluis en bovenliggende balansbrug met bovenbouw met parallel hieraan een keersluis met meerdere beweegbare keringen gelegen in het gehucht de Fintele ter hoogte van de samenvloeiing Lovaar