Afspanning Op het Santvliet

Beschermd monument van 03-01-1985 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kampenhout
Deelgemeente Kampenhout
Straat Aarschotsebaan
Locatie Aarschotsebaan 96 (Kampenhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23038/104.1
  • 4.01/23038/117.1
  • OB000428

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Afspanning Op het Santvliet

Aarschotsebaan 96, Kampenhout (Vlaams-Brabant)

Boerenhuis, haakse stal en recent dienstgebouw ter plaatse van een vroegere schuur, uitziend op een geplaveid erf.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige afspanning Op het Santvliet bevattende een woonhuis, bakhuis en stalvleugel te Kampenhout, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige afspanning Op het Santvliet, meer bepaald het woonhuis, bakhuis en de stalvleugel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.