Beschermd monument

Stadswoning De Zonne

Beschermd monument van 26-04-2002 tot heden

ID
12272
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12272

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3842

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het hoekhuis van Hoogstraat met Mallebergplaats, genaamd De Zonne.Waarden

Het hoekpand, zogenaamd De Zonne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een 16de-eeuws (?) pand met een 17de-eeuwse trapgevel. De trapgevel vervangt een houten gevel en illustreert het versteningsproces. De 16de-eeuwse (?) zijgevel getypeerd door een opvallende overkraging en Brugse traveenissen is erg merkwaardig. Het huis bewaart 16de-eeuwse constructieve elementen zoals onder meer de kelder, de balklagen en het dakgebinte.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning De Zonne

Hoogstraat 5 (Brugge)
Diephuis van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Oude kern uit de 16de eeuw, zie zijgevel met onder meer overkragende verdieping en beluikte kelderopening met in de stoep ingewerkte toegangstrap. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1976-1977 naar ontwerp van architect H. Davans (Brugge)