Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
12275
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12275

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-04-2002  ID: 3842

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het herenhuis met in het midden van de 19de eeuw aangepaste lijstgevel.



Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een imposant herenhuis die opvalt door zijn omvang en zijn buitenarchitectuur. De oorspronkelijke gevel uit de 17de eeuw werd onder meer in 1847 en 1853 verbouwd tot de huidige lijstgevel met behoud van typische barokke kenmerken zoals onder meer de overkragende bovenbouw en de leeuwenkoppen. Het pand heeft nog kelders die wijzen op de structuur van vier of vijf middeleeuwse panden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Hoogstraat 9 (Brugge)
Imposant herenhuis. Breedhuis van twaalf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen), met oude kernen. Lijstgevel met asymmetrische dubbelhuisopstand; huidige ordonnantie teuggaand op de verbouwingen van 1847 en 1853.