Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadskern Lo

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-11-1994 tot heden

ID
12285
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12285

Besluiten

Stadskern van Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-1994  ID: 2781

Beschrijving

De historische stadskern van Lo te Lo-Reninge, is beschermd als stadsgezicht.Waarden

De stadskern van Lo is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische waarde en sociaal-culturele, in casu stedenbouwkundig-morfologische waarde:
Het betreft een gaaf bewaard plattelandsstadje met een typische stadsaanleg gegroeid uit de middeleeuwse bestuurlijke-juridische indeling, met latere uitloper van de bebouwing in west-richting naar de Lovaart, omsloten door de ovaalvormige middeleeuwse stadsgracht. Bovendien bewaart dit stadje, voorzien van de Vatevijver op het marktplein, een typische kleinstedelijke architectuur opklimmend tot de 16de eeuw, doch met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht, met daarnaast enkele historiserende, heropgebouwde panden.

historische waarde

historische waarde en sociaal-culturele, in casu stedenbouwkundig-morfologische waarde:
Het betreft een gaaf bewaard plattelandsstadje met een typische stadsaanleg gegroeid uit de middeleeuwse bestuurlijke-juridische indeling, met latere uitloper van de bebouwing in west-richting naar de Lovaart, omsloten door de ovaalvormige middeleeuwse stadsgracht. Bovendien bewaart dit stadje, voorzien van de Vatevijver op het marktplein, een typische kleinstedelijke architectuur opklimmend tot de 16de eeuw, doch met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht, met daarnaast enkele historiserende, heropgebouwde panden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadskern Lo

Breydelstraat, Gravestraat, Hogebrugstraat, Markt, Noordstraat, Ooststraat, Oude-eiermarkt, Rozestraat, Weststraat, Willem Van Loolaan, Zuidstraat (Lo-Reninge)
De historische stadskern van Lo te Lo-Reninge, is beschermd als stadsgezicht.

Is de omvattende bescherming van

19de-eeuws burgerhuis

Noordstraat 30 (Lo-Reninge)
19de-eeuws burgerhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), beraapte lijstgevel.


19de-eeuws burgerhuis met bewaarde winkelpui

Noordstraat 22 (Lo-Reninge)
Laag 19de-eeuws burgerhuis onder pannen mansardedak (houten dakkapellen). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Gele baksteenbouw. Bewaarde 19de-eeuwse winkelpui.


19de-eeuws herenhuis

Noordstraat 28 (Lo-Reninge)
19de-eeuws herenhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


19de-eeuwse nutsgebouwen

Noordstraat 7A (Lo-Reninge)
19de-eeuwse nutsgebouwen vermoedelijk horend bij de voormalige brouwerij Verlende (zie Noordstraat nummer 3), op een foto uit de eerste helft van de 20ste eeuw nog met ronde schoorsteen.


19de-eeuwse stadswoning

Oude-eiermarkt 5 (Lo-Reninge)
* Oude-eiermarkt nr. 5. 19de-eeuws rijhuis van anderhalve bouwlaag onder vernieuwd pannen zadeldak. Witgeschilderde baksteenbouw, rechthoekige muuropeningen onder strek. Bewaard 19de-eeuws witgeschilderd houtwerk, op de begane grond met kruisindeling en groenbeschilderde luiken. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


19de-eeuwse stadswoning

Zuidstraat 2 (Lo-Reninge)
19de-eeuwse lijstgevel onder vernieuwd pannen zadeldak, afgelijnd door middel van gootlijst op klossen. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Breed burgerhuis

Hogebrugstraat 11-13 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nrs. 11-13. Nr. 11: breed burgerhuis vermoedelijk uit de jaren 1920. Typische elementen: centrale trapgevel (dakkapellen recenter), bewaard beschilderd houtwerk met kleine roedeverdeling en kruisindeling onder druiplijst. Links aansluitend nr. 13: dubbelhuis vermoedelijk met 19de-eeuwse kern. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Brouwerij 't Damberd

Hogebrugstraat 1 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 1. Voormalige brouwerij - zogenaamd "BROUWERIJ 'T DAMBERD" cf. gezandstraald glas in het bovenlicht van de deur. De brouwerij heeft een erg belangrijke ligging net ten westen van en buiten de stadsomwalling en de beschermde Westpoort (Weststraat z.nr., beschermd als monument in 1939) met de Caesarsboom. De brouwerij werd voor het eerst vermeld in 1449 en bewaart zijn 1


Brouwerij Sint-Jozef

Markt 17A (Lo-Reninge)
* Markt z.nr. (rechts van nr. 17). Voormalige brouwerij Sint-Jozef waarvan de brouwerswoning bewaard is aan de Weststraat nr. 2 (cf. infra). Opgenomen in het stadgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Nu bezoekerscentrum Lauka, na harde renovatie ingehuldigd in 1995. De site met brouwerswoning en brouwerij is reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835), en op dat moment ei


Brouwerij Verlende

Noordstraat 3 (Lo-Reninge)
Nu hotel zogenaamd "OUDE ABDIJ LO" gaat terug op de voormalige 19de-eeuwse brouwerij Verlende (nu zwaar verbouwd), op een luchtfoto uit de jaren 1980 nog met hoge moutast.


Burgerhuis

Hogebrugstraat 15 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 15. Imposant burgerhuis uit het begin van de 19de eeuw, alsdusdanig reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835). Rechts aansluitend, lage poorttravee (ca. 2000 vernieuwd parement en poort) onder zadeldak (Vlaamse pannen), achteruitspringend ten op zichte van de rooilijn waardoor de rechter zijgevel (muurvlechtingen) van het huis deels vrijstaat. Dubbelhuis


Burgerhuis

Hogebrugstraat 23 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 23. Licht vooruitspringend burgerhuis vermoedelijk uit de jaren 1930. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Accentuering van de getoogde muuropeningen, de poort en de puilijst door rode baksteen.


Burgerhuis

Hogebrugstraat 29 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 29. Bakstenen lijstgevel uit de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Gereinigd geelbakstenen parement. Rechthoekige muuropeningen onder strek. Bewaarde beschilderde kozijnconstructies. Lagere poortdoorgang.


Burgerhuis

Markt 8 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 8. Burgerhuis, in de jaren 1920 heropgebouwd. Opgenomen in stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur cf. de kozijnconstructies met kleine roedeverdeling, gevat in korf- of tudorboognissen, en de trapgevel.


Burgerhuis

Markt 18 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 18. Burgerhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Eenvoudige bakstenen lijstgevel, rechthoekige muuropeningen onder strek. Verhoogde begane grond, trapje naar de beglaasde en betraliede deur. Rechter zijgevel met rondboogvenster onder druiplijst. Bewaard houtwerk. DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Ren


Burgerhuis

Noordstraat 7 (Lo-Reninge)
Smal burgerhuis uit de jaren 1920-1930. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Geelbakstenen parement met art-deco-inslag.


Burgerhuis

Ooststraat 20 (Lo-Reninge)
Burgerhuis, heropgebouwd in de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur zie de uitgewerkte korfboog- en tudorboognissen met druiplijst.


Burgerhuis

Weststraat 24 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 24. Smal en laag pand (anderhalve bouwlaag), wellicht oorspronkelijk een samenstel met nr. 26 (cf. infra). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. In zijn huidige vorm kreeg het pand wellicht na de Eerste Wereldoorlog een nieuw parement. Gele baksteenbouw met sierankers. Uitgewerkte trapgevel. Rechthoekige muuropeningen gevat in korfboognissen met


Burgerhuis

Weststraat 22 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 22. Burgerhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bakstenen lijstgevel met getoogde muuropeningen. Bewaarde winkelpui met geleding door pilasters, en vensters met rolluikkasten. Boven de winkelpui, polychroom wapenschild.


Burgerhuis Camerlynck

Hogebrugstraat 27 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 27. Burgerhuis Camerlynck in zijn huidige vorm uit het laatste kwart van de 19de eeuw, destijds drukkerij en woning van rijksveearts (cf. bordjes). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bakstenen lijstgevel afgelijnd door kroonlijst op klossen, pannen zadeldak. Gevelritmering d.m.v. pilasters en spiegels. Vernieuwd houtwerk volledig naar oud


Burgerhuis heropgebouwd in jaren 1920

Ooststraat 22-24 (Lo-Reninge)
Heropgebouwd in de jaren 1920, doch rijkelijker uitgewerkt dan de overige panden. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur zie de geriemde vensteromlijstingen en de trapgevel. Versiering door middel van uitgewerkte (halve) pilasters en sierankers.


Burgerhuis met houten winkelpui

Hogebrugstraat 4 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 4. Burgerhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bakstenen lijstgevel met getoogde muuropeningen. Deels bewaard houtwerk met geometrische indeling van de bovenlichten (begane grond). Houten winkelpui tussen pilasters, de beglaasde deur is naar achteren verschoven tussen schuin doorgetrokken versiering


Burgerhuis met kleine winkelpui

Weststraat 21 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 21. Burgerhuis uit het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bakstenen lijstgevel, gemansardeerd zadeldak. Rechthoekige muuropeningen, op de begane grond kleine winkelpui. Bewaard houtwerk (mogelijk uit de jaren 1920), op de begane grond met markerende rolluikkasten en winkelpui, bovenlichte


Burgerhuis met winkelpui

Hogebrugstraat 16 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 16. Burgerhuis met markerende winkelpui. Het huis dateert van ca. 1905. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Het perceel van Hogebrugstraat nr. 16 wordt door 'Loo de gemeente' in 1877 bouwklaar gemaakt en geleidelijk aan verkaveld. Hierbij wordt de rooilijn ietwat naar achteren opgeschoven en rechtgetrokken. In 1905 verkoopt de gemeente een


Burgerhuis met winkelpui

Markt 7 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 7. Handelspand uit de jaren 1920 met een inslag van de art deco cf. het parement van gele sierbaksteen en de uitgewerkte erker en breed dakvenster met siermotieven. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Burgerhuis uit de 19de eeuw

Weststraat 27 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 27. Burgerhuis uit de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Geelbakstenen lijstgevel, rechthoekige muuropeningen onder strek. Het houtwerk is wellicht vernieuwd doch met referentie aan de kozijntraditie.


Burgerhuis uit de jaren 1920

Breydelstraat 3 (Lo-Reninge)
* Breydelstraat nr. 3. Burgerhuis uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Gele baksteenbouw refererend aan de traditionele streekgebonden baksteenarchitectuur cf. onder meer de rechthoekige muuropeningen gevat in spitsboognissen. Dakkapel met uitgewerkt aandak en topstuk. Bewaard houtwerk onder meer kozijnconstructies met kleine roedeverdeling i


Burgerhuis uit de jaren 1920

Weststraat 28 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 28. Burgerhuis uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Geelbakstenen diephuis met geleding d.m.v. lisenen. Korfbogige muuropeningen, bewaard houtwerk met gelede roedeverdeling in de bovenlichten.


Burgerhuis uit de jaren 1920

Zuidstraat 15 (Lo-Reninge)
Smal burgerhuis uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Eclectische baksteenarchitectuur met uitgewerkte puntgevel.


Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw

Hogebrugstraat 31 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 31. Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Roodbakstenen parement met eclectische inslag cf. plint van breuksteen en muuropeningen gevat in Brugse traveeën. Links, poort en aansluitend tweebeukig 19de-eeuws nutsgebouw met korfboogpoort.


Burgerhuizen

Hogebrugstraat 38-44 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 38, 40, 42, 44. Burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Bepleisterde (schijnvoegen) en/ of witbeschilderde parementen. Deels bewaarde gootlijsten op klossen. Rechthoekige en getoogde muuropeningen; deels bewaard houtwerk. Nr. 44: voormalig café "DE BRUG" cf. betonnen uitkragend naambord met ty


Burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw

Weststraat 17-19 (Lo-Reninge)
* Weststraat nrs. 17-19. Burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgenomen in stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Nr. 17: geelbakstenen lijstgevel van twee bouwlagen, afgelijnd d.m.v. kroonlijst op klossen. Getoogde muuropeningen, bewaard beschilderd houtwerk met kruisindeling. Nr. 19: bredere roodbakstenen lijstgevel van twee en een halve bouwlaag. Getoogde muurope


Caesarsboom, eeuwenoude taxus

Weststraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Aan de voet van de Westpoort te Lo, op de overgang tussen de Weststraat en de Hogebrugstraat, staat een eeuwenoude taxus (Taxus baccata), de zogenaamde Caesarsboom. De taxus is een historische boom die samen met de Westpoort de overgang tussen de omwalde (en vroeger ommuurde) vestingstad en het buitengebied markeert.


Dorpswoning

Zuidstraat 26 (Lo-Reninge)
Laag pand uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Eclectisch burgerhuis van 1899

Weststraat 6 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 6. Eclectisch burgerhuis van 1899 cf. jaarsteen in de borstwering. Opgenomen in stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Parement van rode baksteen, gebruik van arduin voor banden en sierelementen zoals sluit- en aanzetstenen, en de balkonconsoles. Uitgewerkte dakvensters als verhoogde tuitgevel met fiaal. Deels bewaard houtwerk onder meer beglaasde deur met hekwer


Gasthof De Zwaan

Breydelstraat 1 (Lo-Reninge)
* Breydelstraat nr. 1/ Markt. Voormalig "GASTHOF DE ZWAAN" cf. uithangbord, uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Wederopbouw van vooroorlogse herberg met zelfde naam. Gele baksteenbouw refererend aan de traditionele streekgebonden baksteenarchitectuur cf. onder meer de aandaken met vlechtingen en de uitgewerkte druiplijsten. Deels bewaard houtwerk


Gedenkteken voor oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog

Markt zonder nummer (Lo-Reninge)
Gedenkteken voor de oorlogsdoden van de Eerste Wereldoorlog. Bij een recente verplaatsing werd de sokkel deels vernieuwd. Het gedenkteken werd op 30 september 1923 onhuld in aanwezigheid van de beeldhouwer Antoon Van Parys (Deinze).


Herberg

Weststraat 20 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 20 en rechts aanpalend pand. In kern 19de-eeuwse panden. Voor de Eerste Wereldoorlog "DEN OVEN BIJ Hri VERMANDER HERBERG" cf. puilijst op oude prentbriefkaart. Bakstenen lijstgevels, witbeschilderd bij nr. 20. Bovenverdieping: getoogde muuropeningen met bewaard beschilderd houtwerk met kruisindeling. Op de begane grond: rechthoekige muuropeningen (na Eerste Wereldoorlog) m


Herberg De Engel

Hogebrugstraat 25 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 25. Vermoedelijk in kern 18de-eeuwse herberg, zogenaamd "DE ENGEL" cf. nieuwe opschriften (naar verluidt wel historische herbergnaam). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Gele verankerde baksteenbouw boven gepekte plint. Links, poort en twee opkamertraveeën. Rechthoekige muuropeningen, onder meer gevat in boog onder strek. Vernieuwd houtwe


Herenhuis

Hogebrugstraat 24 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 24. Herenhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Markerende trapgevel en muuropeningen gevat in een tudorboognis. Rechts aansluitend laag nutsgebouw met beschilderde houten dakkapellen met makelaar. Rechts aansluitend gekanteelde poorttravee.


Herenhuis uit de 19de eeuw

Weststraat 2 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 2. Herenhuis uit de 19de eeuw, tot voor enkele decennia deeluitmakend van het brouwerijcomplex Rouzée. De brouwerij zogenaamd "Sint-Jozef" bevond zich aan de Markt (cf. Markt z.nr., rechts van nr. 17). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De site met brouwerswoning en brouwerij is reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835), en


Historische hoeve

Hogebrugstraat 32 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 32. Historische hoeve licht achteringelegen tegenover de zuidzijde van de straat, waarvan het boerenhuis en de voortuin opgenomen zijn in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De beboomde tuin aan de straatzijde is afgezet met een ijzeren hekwerk op bakstenen muurtje. De hoeve is als site met omringende boomgaard reeds aangeduid op de Ferrariskaart (177


Hoekhuis

Markt 24 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 24/ Breydelstraat. Hoekpand heropgebouwd in de jaren 1920 - mogelijk oorspronkelijk café - "IN 'T SAIJETTE WIJVEKEN". Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Diephuis met trapgevel, in het gevelveld medaillon met pelikaan. Uitgewerkte hoektravee met inscriptie, dakkapellen als verhoogde halsgevel. Korfboogvensters- en nissen, deels bewaard houtwerk.


Hoekpand, heropgebouwd in de jaren 1920

Ooststraat 4 (Lo-Reninge)
Hoekpand (de voorgevel is gericht naar het kerkkoor). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Oorspronkelijk een samenstel van twee panden, heropgebouwd in de jaren 1920. Gele baksteenbouw met markerende trapgevel.


Hoeve uit de jaren 1920

Rozestraat 2B (Lo-Reninge)
Restant van hoevetje uit de jaren 1920 met bewaard schuurtje aan de straat en achteringelegen stalletje. Gele baksteenbouw, schuurtje met korfboogpoort geflankeerd door getoogde deuren. Gelegen binnen het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Kapelanie

Oude-eiermarkt 9 (Lo-Reninge)
De kapelanie werd oorspronkelijk in 1630 gebouwd, als gastenverblijf en kapelanie van de Sint-Pietersabdij. Zware beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgebouwd nar ontwerp van de architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende).


Klein burgerhuis

Ooststraat 5 (Lo-Reninge)
Klein burgerhuis uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Lichte inslag van de art deco zie het parement van sierbaksteen met siermetselwerk en de halfronde erker, benadrukt door bolbekroning.


Klein hoeve

Gravestraat 2 (Lo-Reninge)
Klein hoevetje ten zuiden van de straat (gelegen binnen het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994).


Kleine tweegezinswoning

Noordstraat 20 (Lo-Reninge)
Voormalige lage tweewoonst onder zadeldak (Vlaamse pannen). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Witgekalkte baksteenbouw. 18de-eeuwse kern en recent opschrift "ANNO 1702". Bewaarde beschilderde kozijnconstructies met kleine roedeverdeling.


Klooster van de Grauwe zusters

Markt 11 (Lo-Reninge)
Het klooster met cultuurgoederen die er deel van uitmaken is beschermd als monument bij M.B. van 29.11.2001. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Klooster gelegen als blikvanger aan de zuidzijde van de Markt op de hoek bij de Zuidstraat. Ommuurd geheel: kloostergebouwen ten noorden; recentere klassenvleugel (nok parallel aan de straat) ten zuidoosten met 'speelplaats' toegankelijk via de Zuidstraat.


Ommuurd kerkhof met herdenkingskapel

Oude-eiermarkt zonder nummer, zonder nummer (Lo-Reninge)
Ommuurd kerkhof, opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De ommuring dateert uit de wederopbouwperiode na de Eerste Wereldoorlog. Lage geelbakstenen muur onder ezelsrug, onderbroken door de toegang tot het kerkhof ten oosten, een grafkapel ten noorden en een herdenkingskapel voor de burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.


Oostelijke toegang tot het kerkhof van Lo

Ooststraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Oostelijke toegang (jaren 1920) tot het kerkhof. Geelbakstenen poortgebouwtje met tuitgevel en vlechtingen, korfboogpoort. Rechts aansluitend, muur met korfboogfries. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Parochiekerk Sint-Petrus

Noordstraat 1a (Lo-Reninge)
Beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939 en omgeving beschermd als stadsgezicht als onderdeel van de stadskern van Lo bij M.B. van 23.11.1994.


Pastorie Sint-Petrusparochie

Noordstraat 1 (Lo-Reninge)
* Noordstraat nr. 1. Pastorie teruggaand op het voormalig abtsgebouw van de Sint-Pietersabdij (voor de geschiedenis van de augustijnerabdij wordt verwezen naar de stadsinleiding van Lo). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Het gebouw gaat in kern terug tot het laatste kwart van de 18de eeuw (bouw van de prelatuur in 1782, op dat moment deel uitmakend van een a


Samenstel van burgerhuizen

Ooststraat 7-9 (Lo-Reninge)
Samenstel van burgerhuizen heropgebouwd in de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Samenstel van burgerhuizen

Ooststraat 8-10 (Lo-Reninge)
Samenstel van burgerhuizen, heropgebouwd in de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Geelbakstenen pilastergevel. Deels bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling.


Samenstel van burgerhuizen

Ooststraat 11-13 (Lo-Reninge)
Samenstel van kleine, lage burgerhuizen onder pannen mansardedak. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Heropgebouwd in de jaren 1920.


Samenstel van burgerhuizen uit de jaren 1920

Hogebrugstraat 20-22 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nrs. (18)-20-22. Samenstel van burgerhuizen uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Markerende korfbogige muuropeningen (bewaard houtwerk). Het middelste huis is uitgewerkt met puntgevel met uitgewerkte houten gevelaflijning.


Samenstel van burgerhuizen uit de jaren 1920

Zuidstraat 7-9 (Lo-Reninge)
Samenstel van burgerhuizen in spiegelbeeldschema, uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Samenstel van burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw

Hogebrugstraat 34-36 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nrs. 34-36. Samenstel van burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Lijstgevel afgelijnd door geprofileerde gootlijst, zadeldak (Vlaamse pannen). Nr. 34 met deels bewaard beschilderd parement cf. hoekkettingen en strekken. Deels bewaard houtwerk, rondboograampje in de linker zijgevel met geometrisch


Samenstel van stadswoningen

Weststraat 29-31 (Lo-Reninge)
* Weststraat nrs. 29-31. Samenstel van eenvoudige bakstenen lijstgevels uit de tweede helft van de 19de eeuw, aansluitend bij de *Westpoort. Nr. 29 met bewaarde rolluikkasten. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Samenstel van stadswoningen

Zuidstraat 1-3 (Lo-Reninge)
Samenstel van historische panden, opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Teruggaand op de 18de eeuw zie onder meer muurankers "1722" bij nummer 1. De panden zijn als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).


Samenstel van stadswoningen

Hogebrugstraat 19 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nrs. 17-19. Samenstel van traditionele bakstenen lijstgevels uit de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Rechthoekige muuropeningen onder strek. Nr. 17 zwaar verbouwd.


Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij

Noordstraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Site met duiventoren van de voormalige Sint-Pietersabdij (voor de geschiedenis van de augustijnerabdij wordt verwezen naar de stadsinleiding van Lo), toren beschermd als monument bij K.B. van 06.07.1957. Gelegen binnen het stadsgezicht van Lo (beschermd bij M.B. van 23.11.1994).


Stadhuis van Lo

Markt 1 (Lo-Reninge)
Voormalig stadhuis van Lo. Beschermd als monument bij K.B. van 20.02.1939. Bijhorend belfort sedert 01.12.1999 ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco Conventie van 1972. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Stadspomp

Markt zonder nummer (Lo-Reninge)
* Markt z.nr. De stadspomp op het Vateplein is een verzorgde ijzeren armpomp. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. De smalle gebogen tuit en de arm zijn geïntegreerd in een monumentale arduinen zuil op dito vierkante sokkel. Op prentbriefkaarten en foto's van voor de Eerste Wereldoorlog is enkel een ijzeren armpomp te zien. Wellicht werd de huidige pomp op het


Stadswoning

Breydelstraat 8 (Lo-Reninge)
* Breydelstraat nr. 8. Smal pand met parement uit de jaren 1930. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Gele sierbaksteen verlevendigd door motieven en uitgewerkte fries van bruine baksteen. Tevens band met (cement)tegels.


Stadswoning

Breydelstraat 11 (Lo-Reninge)
* Breydelstraat nr. 11. Lijstgevel uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Parement van sierbaksteen, gebruik van rode baksteen voor strekken en banden.


Stadswoning

Markt 12 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 12. Smal diephuis met uitgewerkte trapgevel, vermoedelijk heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Stadswoning

Markt 23 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 23. Smal diephuis met trapgevel, in de jaren 1920 heropgebouwd. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Baksteenarchitectuur met inslag van de regionale art deco cf. de uitgewerkte erker, het siermetselwerk en de roedeverdeling van het bewaarde houtwerk.


Stadswoning

Noordstraat 12 (Lo-Reninge)
Laag dubbelhuis onder pannen zadeldak. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. In kern 18de-eeuws, doch met verbouwde zij- en achtergevels.


Stadswoning

Ooststraat 18 (Lo-Reninge)
Smal, laag huis, heropgebouwd in 1922, zie jaarsteen. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Stadswoning

Weststraat 1 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 1. Witbepleisterde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Aflijning d.m.v. kroonlijst op klossen. Rechthoekige muuropeningen in een geriemde omlijsting. Vernieuwd houtwerk.


Stadswoning

Weststraat 26 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 26. Laag huisje uit de tweede helft van de 19de eeuw, oorspronkelijk mogelijk een samenstel vormend met nr. 24 (cf. supra). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Lijstgevel van anderhalve bouwlaag afgelijnd door kroonlijst op klossen. Beraapt parement met accentuering door hoekkettingen en vensteromlijstingen. Vernieuwd houtwerk.


Stadswoning

Zuidstraat 4 (Lo-Reninge)
Smal huis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Rechthoekige muuropeningen onder strek, vernieuwd houtwerk.


Stadswoning uit 19de eeuw met winkelpui

Hogebrugstraat 21 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nr. 21. Bepleisterde lijstgevel uit het einde van de 19de eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Winkelpui onder I-balk met rozetten. Bewaard houtwerk en gootlijst.


Stadswoning uit de jaren 1920

Ooststraat 6 (Lo-Reninge)
Geelbakstenen lijstgevel uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Korfbogige muuropeningen gevat in dito nissen. Bewaard houtwerk.


Stadswoning uit eerste kwart van de 20ste eeuw

Zuidstraat 5 (Lo-Reninge)
Laag huisje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Met schijnvoegen gecementeerd parement, pannen mansardedak. Rechthoekige schuiframen, onder meer opkamervenster rechts.


Stadswoningen uit de jaren 1920

Hogebrugstraat 3-5 (Lo-Reninge)
* Hogebrugstraat nrs. 3-5. Heropgebouwde woningen uit de jaren 1920 ter vervanging van twee tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigde huizen met een gelijkaardig bouwvolume. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Typische elementen voor de regionale wederopbouw: rechthoekige muuropeningen onder strek of gevat in korfboogomlijsting, getrapte dakkapel, traditionee


Vrijstaand burgerhuis bij de stadsomwalling

Weststraat 34 (Lo-Reninge)
* Weststraat nr. 34. Vrijstaand burgerhuis bij de stadsomwalling, in de jaren 1920 heropgebouwd. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur cf. de afwerking van de zijgevels met aandaken en uitgewerkte schoorstenen en het dakvenster uitgewerkt als klokgeveltje met overhoeks fiaal. Deels bewaard houtwerk met kleine roedever


Wederopbouwburgerhuis

Markt 21 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 21. Burgerhuis, in de jaren 1920 heropgebouwd. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur cf. de muuropeningen gevat in nissen met uitgewerkte druiplijsten en het getrapte dakvenster. Bewaard houtwerk.


Wederopbouwhoekhuis

Markt 16 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 16/ Gravestraat. Laag hoekpand, heropgebouwd in 1924 cf. jaarsteen. Opgenomen in het stadgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur cf. de uitgewerkte druiplijsten, de baksteenfriezen en het houtwerk met kleine roedeverdeling.


Wederopgebouwd burgerhuis

Markt 6 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 6. Burgerhuis, in de jaren 1920 heropgebouwd. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur cf. de kozijnconstructies met kleine roedeverdeling, gevat in korf-, tudor- of accoladeboognissen, en de trapgevel.


Wederopgebouwd hoekhuis

Markt 3 (Lo-Reninge)
* Markt nr. 3. Hoekpand, in de jaren 1920 heropgebouwd. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Inslag van de regionale baksteenarchitectuur cf. de uitgewerkte druiplijsten, het houtwerk met kleine roedeverdeling (echter vervangen door p.v.c.) en de zijgevels met aandaken, vlechtingen en uitgewerkte schoorsteen. Aansluitend nutsgebouw met dezelfde kenmerken.


Wederopgebouwde stadswoning

Zuidstraat 14 (Lo-Reninge)
Smal, laag huisje onder mansardedak. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Westpoort

Weststraat zonder nummer (Lo-Reninge)
* Weststraat z.nr. Zogenaamde "Westpoort" beschermd als monument bij K.B van 20.02.1939 en opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Enige restant van de vroegere stadversterkingen van het middeleeuwse Lo, die in 1581-1582 op last van de hertog van Anjou en de Prins van Oranje werden geslecht. Dit type stadspoort gaat terug op de tweede helft van de 14de eeuw en kan