Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus met interieur

Beschermd monument van tot heden

ID
12286
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12286

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1959

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus met inbegrip van het interieur is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de artistieke waarde van de Sint-Amanduskerk als volgt werd gemotiveerd: “Als landelijk kerkje met belangrijk barok meubilair. Oorspronkelijk eenbeukige kruiskerk, in1856 vergroot met twee neogotische zijbeuken, onder doorlopend zadeldak (leien). Baksteenbouw, bekroond door een kleine dakruiter op het westelijk gedeelte.
Interieur overwelft door houten spitsboogvormige gewelven, in de middenbeuk rustend op figuraal uitgewerkte consoles.
Meubilair met barokke hoofd- en zijaltaren (respectievelijk gedateerd 1632 en 1656, 1651 en 1648-49), communiebank (1800), doopvont (1997), orgel (Van Petegem, 1852), missiekruis (1800?).”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000462, Sint-Amanduskerk met onmiddellijke omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De Sint-Amanduskerk met inbegrip van het interieur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus met omringend kerkhof

Kerkweg (Ichtegem)
Kleine georiënteerde, pseudo-basilikale kerk. Het omliggende kerkhof wordt omsloten door een ommegang met een dubbele rij gekandelaberde leilindes waarvan de waterscheuten van de binnenste rij opgeschoten zijn tot een haag.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.