Militaire keuken Belgisch leger

Beschermd monument van 28-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Romanestraat
Locatie Romanestraat 5, Romanestraat zonder nummer (Lo-Reninge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/32030/737.1
  • 4.01/32030/840.1
  • OW003101

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Militaire keukens Belgisch leger

Romanestraat zonder nummer, 5, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)

Voormalige militaire keukens van het Belgische leger in het onbezette gebied (Eerste Wereldoorlog).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige militaire keuken van het Belgische leger met waterput uit de Eerste Wereldoorlog te Pollinkhove, is beschermd als monument.

Waarden

Militaire keuken Gapaardhoek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als laatst bewaard voorbeeld van een Belgische bakstenen militaire keuken uit de Eerst Wereldoorlog. Het gebouw vormt een uiterst zeldzame materiële getuige van de inrichting van een kantonnement achter de Belgische frontlinie. Het kantonnement aan de Gapaardhoek (Pollinkhove) werd uitgebouwd met diverse militaire gebouwen en installaties, waaronder bakstenen hoofdkeukens. Deze bakstenen gebouwen zijn vermoedelijk na mei 1917 opgetrokken, toen het in de Belgische sectoren relatief rustig was en er meer manschappen achter het front ter beschikking waren.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als voorbeeld van bakstenen infrastructuur, waarvan de eenvoudige en snelle bouwwijze typerend is voor de Belgische bakstenen militaire infrastructuur uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft met name een geelbakstenen constructie van een halve steen dik, verstevigd met muurpijlers van één baksteen breed, onder een laag zadeldak uit bitumen. De erg eenvoudige bakstenen constructie wordt gemarkeerd door een schoorsteen, die verwijst naar de oorspronkelijke keukenfunctie.

sociaal-culturele waarde

Als unieke materiële getuige van de wijze waarop tijdens de Grooten oorlog het leven van de Belgische militairen op halve rust in een kantonnement achter het front georganiseerd was.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.