Beschermd monument

Duitse bunker

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

ID: 12297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12297

Besluiten

Duits manschappenverblijf Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4954

Beschrijving

De bescherming omvat een Duits manschappenverblijf uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Het Duits manschappenverblijf (W.O.I) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde: Als zijnde een Duits manschappenverblijf dat in 1916 net achter de tweede Duitse verdedigingsstelling was opgetrokken. Samen met de vlakbij bewaarde mitrailleurspost langs de Oostendestraat herinnert de bunker aan de vele Duitse verdedigingswerken, die tijdens de oorlog werden uitgebouwd ten oosten van de IJzer.
Als zijnde een militaire constructie die getuigt van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Als zijnde een mooi bewaard Duits manschappenverblijf aan het IJzerfront. Opvallend zijn de gaaf bewaarde golfplaten die steunen op de zijmuren, de gebogen vormen van deze golfplaten die ook terugkeren in de vorm van het dak en de deuropeningen, de haken die dienden om bedsystemen op te hangen, de openingen in de gedeelde binnenmuur voor het plaatsen van een kachel, enz.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuige van de 'Grooten Oorlog' die de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De ·Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuige, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Duitse schuilbunker uit de Eerste Wereldoorlog

Walestraat zonder nummer (Diksmuide)
Gelegen achter het huisnummer 4. Achterin gelegen Duitse schuilbunker van de Eerste Wereldoorlog, gelegen achter de tweede Duitse verdedigingslinie. Lage betonnen constructie op rechthoekige plattegrond met scherp afgeronde zijkanten. Opgetrokken in verloren bekisting en plafond gegoten op golfplaten.